มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำ สิ่งของ ตุ๊กตา เครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ มอบให้กับโรงเรียนบ้านถ้ำธง ต.ปากคลอง อ.ประทิว จ.ชุมพร

มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำ สิ่งของ ตุ๊กตา เครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ มอบให้กับโรงเรียนบ้านถ้ำธง ต.ปากคลอง อ.ประทิว จ.ชุมพร

โครงการและกิจกรรม วันที่ 24 สิงหาคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย นำโดย นายชิษณุพงศ์ ณ สงขลา ประธานมูลนิธิหลวงตาน้อย, นางวิรัลยุพา ณ สงขลา เหรัญญิกมูลนิธิหลวงตาน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำ สิ่งของ ตุ๊กตา เครื่องอุปโภคบริโภค...