วันที่ 26 สิงหาคม 2565

Uncategorized มูลนิธิหลวงตาน้อยได้ทำบุญข้าวประดับดิน บุญเดือนเก้า ประเพณีภาคอีสาน วันที่ 26 สิงหาคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อยได้ทำบุญข้าวประดับดิน บุญเดือนเก้า ประเพณีภาคอีสาน เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ร่วมกันสวดมนต์...