มูลนิธิหลวงตาน้อย นำสิ่งของไปมอบให้โรงเรียนบ้านป่าแฝ หนองอ้อ สันทรายมูล อ แม่สาย จ เชียงราย

มูลนิธิหลวงตาน้อย นำสิ่งของไปมอบให้โรงเรียนบ้านป่าแฝ หนองอ้อ สันทรายมูล อ แม่สาย จ เชียงราย

โครงการและกิจกรรม มูลนิธิหลวงตาน้อย นำสิ่งของที่ได้รับมอบจากมูลนิธิพุทไธสวรรค์,ฝ่ายการเงิน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคคลสายออกบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย,สำนักงานนิติบุคคล ประธานและคณะกรรมการหมู่บ้านต่างๆ และสมาชิกของหมู่บ้าน...