มูลนิธิหลวงตาน้อยได้นำข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมไร่นาเสียหายที่บ้านหนองตอ หมู่4 ต.หนองฮาง อ.เบ็ญจลักษ์ จ.ศรีษะเกษ ขออนุโมธนาบุญด้วยครับ

มูลนิธิหลวงตาน้อยได้นำข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมไร่นาเสียหายที่บ้านหนองตอ หมู่4 ต.หนองฮาง อ.เบ็ญจลักษ์ จ.ศรีษะเกษ ขออนุโมธนาบุญด้วยครับ

Uncategorized มูลนิธิหลวงตาน้อยได้นำข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมไร่นาเสียหายที่บ้านหนองตอ หมู่4 ต.หนองฮาง อ.เบ็ญจลักษ์ จ.ศรีษะเกษ...