วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 มูลนิธิหลวงตาน้อย และกลุ่มกาฬสินธุ์ จิตอาสา 63 ได้เดินทางไปบริจาค ทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุนๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน จำนวน 10,000 บาท พร้อมนำ ขนม ผ้าห่ม ตุ๊กตา กระเป๋า เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน ให้กับ สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี ถนนนเรศวร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 มูลนิธิหลวงตาน้อย และกลุ่มกาฬสินธุ์ จิตอาสา 63 ได้เดินทางไปบริจาค ทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุนๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน จำนวน 10,000 บาท พร้อมนำ ขนม ผ้าห่ม ตุ๊กตา กระเป๋า เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน ให้กับ สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี ถนนนเรศวร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

โครงการและกิจกรรม
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 จ้าหน้าที่ และน้องๆมูลนิธิหลวงตาน้อยได้เข้าร่วม กิจกรรมรณรงค์ ฉีดล้างทำความสะอาดเพื่อแก้ไขปัญหาและลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตามมาตราการลดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกำเนิด) ณ ลานจอดรถหน้าอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 จ้าหน้าที่ และน้องๆมูลนิธิหลวงตาน้อยได้เข้าร่วม กิจกรรมรณรงค์ ฉีดล้างทำความสะอาดเพื่อแก้ไขปัญหาและลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตามมาตราการลดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกำเนิด) ณ ลานจอดรถหน้าอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

โครงการและกิจกรรม
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 มูลนิธิหลวงตาน้อย นำ ข้าวสาร อาหารแห้ง ชุดเครื่องนอน พัดลม หม้อหุงข้าว เสื้อผ้า รองเท้า พร้อม ปัจจัย จำนวน 10,282 บาท มอบให้กับ นายสุทัศน์ สระคูพันธ์ ผู้ประสบอัคคีภัยไหม้ทั้งหลัง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 มูลนิธิหลวงตาน้อย นำ ข้าวสาร อาหารแห้ง ชุดเครื่องนอน พัดลม หม้อหุงข้าว เสื้อผ้า รองเท้า พร้อม ปัจจัย จำนวน 10,282 บาท มอบให้กับ นายสุทัศน์ สระคูพันธ์ ผู้ประสบอัคคีภัยไหม้ทั้งหลัง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการและกิจกรรม
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 มูลนิธิหลวงตาน้อย มอบ เครื่องผลิตออกซิเจน สำหรับพกพา,ชุดเรกูเลเตอร์พร้อมสาย,ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่,แผ่นรองซับ และข้าวสาร อาหารแห้ง ให้แก่ นายนิติการณ์ บินกาซัน ประธานหน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย ใต้ 39-00 หน่วยวิษณุ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ทางน้ำ และนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่ร้องขอมา เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 มูลนิธิหลวงตาน้อย มอบ เครื่องผลิตออกซิเจน สำหรับพกพา,ชุดเรกูเลเตอร์พร้อมสาย,ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่,แผ่นรองซับ และข้าวสาร อาหารแห้ง ให้แก่ นายนิติการณ์ บินกาซัน ประธานหน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย ใต้ 39-00 หน่วยวิษณุ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ทางน้ำ และนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่ร้องขอมา เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

โครงการและกิจกรรม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 มูลนิธิหลวงตาน้อย นำโดย ดร.วิรัลยุพา ณ สงขลา ประธานมูลนิธิฯ พร้อม นายชิษณุพงศ์ ณ สงขลา รองประธาน เป็นตัวแทนส่งมอบ เครื่องผลิตออกซิเจน...
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 “ซินเจิ้งหรูอี้ ซินเหนียนฟาไฉ” มูลนิธิหลวงตาน้อยได้จัดพิธีไหว้ ในวันตรุษจีน 2567 นำโดย ดร.วิรัลยุพา ณ สงขลา ประธานมูลนิธิ, นายชิษณุพงศ์ ณ สงขลา รองประธานมูลนิธิ, นางสาวพิมพ์ณดา ปิยะรัชต์กรณ์ เหรัญญิกมูลนิธิหลวงตาน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และเด็กที่อยู่ในการอุปถัมภ์ของมูลนิธิหลวงตาน้อย มูลนิธิหลวงตาน้อยขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังสมปรารถนาในปีใหม่นี้ มีแต่ความสุขมั่งคั่ง โชคดีร่ำรวยตลอดปี 新正如意 新年发财

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 “ซินเจิ้งหรูอี้ ซินเหนียนฟาไฉ” มูลนิธิหลวงตาน้อยได้จัดพิธีไหว้ ในวันตรุษจีน 2567 นำโดย ดร.วิรัลยุพา ณ สงขลา ประธานมูลนิธิ, นายชิษณุพงศ์ ณ สงขลา รองประธานมูลนิธิ, นางสาวพิมพ์ณดา ปิยะรัชต์กรณ์ เหรัญญิกมูลนิธิหลวงตาน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และเด็กที่อยู่ในการอุปถัมภ์ของมูลนิธิหลวงตาน้อย มูลนิธิหลวงตาน้อยขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังสมปรารถนาในปีใหม่นี้ มีแต่ความสุขมั่งคั่ง โชคดีร่ำรวยตลอดปี 新正如意 新年发财

ข่าวสารประชาสัมพันธ์