ขอขอบพระคุณ “วงสีหยด” และวง “JumboLamduanLatito”

ขอขอบพระคุณ “วงสีหยด” และวง “JumboLamduanLatito”

โครงการและกิจกรรม     ขอขอบพระคุณ “วงสีหยด” และวง “JumboLamduanLatito” ที่ได้นำเสียงดนตรีอันไพเราะ มาขับกล่อมให้ น้อง ๆ ที่มูลนิธิหลวงตาน้อยได้ฟัง โดยมีนายจิรายุทร จิระธนวิทย์ กรรมการมูลนิธิหลวงตาน้อย...
มูนิธิหลวงตาน้อย ทำบุญโรงทาน ในงานมุฑิตาจิต น้อมรำลึกถึงบูรพาจารย์ ณ วัดสระบัวเชียงสา อำเภอ ยางตลาด จังหวัด กาฬสินธ์

มูนิธิหลวงตาน้อย ทำบุญโรงทาน ในงานมุฑิตาจิต น้อมรำลึกถึงบูรพาจารย์ ณ วัดสระบัวเชียงสา อำเภอ ยางตลาด จังหวัด กาฬสินธ์

โครงการและกิจกรรม มูลนิธิหลวงตาน้อย ทำบุญโรงทาน ในงานมุฑิตาจิต น้อมรำลึกถึงบูรพาจารย์ ณ วัดสระบัวเชียงสา อำเภอ ยางตลาด จังหวัด...
มูลนิธิหลวงตาน้อย เข้าร่วมงานประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน(อำเภอสะอาด)ระดับจังหวัด ประจำปี2562

มูลนิธิหลวงตาน้อย เข้าร่วมงานประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน(อำเภอสะอาด)ระดับจังหวัด ประจำปี2562

โครงการและกิจกรรม มูลนิธิหลวงตาน้อย เข้าร่วมงานประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน(อำเภอสะอาด)ระดับจังหวัด ประจำปี2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ วานรนิวาส จังหวัด สกลนคร 18 ก.ย...