มูลนิธิหลวงตาน้อยได้นำ เตียงผู้ป่วย เบาะลมไฟฟ้าและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ไปมอบให้นางละเอืยด มีลาภ ที่ตำบลองค์รักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

มูลนิธิหลวงตาน้อยได้นำ เตียงผู้ป่วย เบาะลมไฟฟ้าและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ไปมอบให้นางละเอืยด มีลาภ ที่ตำบลองค์รักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

โครงการและกิจกรรม มูลนิธิหลวงตาน้อยได้นำ เตียงผู้ป่วย เบาะลมไฟฟ้าและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ไปมอบให้นางละเอืยด มีลาภ ที่ตำบลองค์รักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จ.อ่างทอง โดยได้รับการประสานงานจาก บริษัทสหายตั้งใจพัฒนาบัส จำกัด เป็นผู้ร้องขอแทนผู้ป่วย...
โครงการGiveครั้งที่ 3 อบรมศิลปะและดนตรีสำหรับเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ณ บ้านพักพิงเด็กนักเรียนบ้านป่าเด็งใต้ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

โครงการGiveครั้งที่ 3 อบรมศิลปะและดนตรีสำหรับเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ณ บ้านพักพิงเด็กนักเรียนบ้านป่าเด็งใต้ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

โครงการและกิจกรรม โครงการGiveครั้งที่ 3 อบรมศิลปะและดนตรีสำหรับเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ณ บ้านพักพิงเด็กนักเรียนบ้านป่าเด็งใต้ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี วันที่16-19 กย.62 เราจะเดินทางไปให้ความรู้เด็กๆ...
มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำสิ่งของที่ชาวชุมชน เอื้ออาทรเมืองใหม่ บางพลี โครงการ 4 มอบสิ่งของ และเงินสมทบทุนช่วยเหลือชุมชนหมู่บ้านคุ้งสะอาด,บ้านนาเริง,บ้านไชยวาน

มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำสิ่งของที่ชาวชุมชน เอื้ออาทรเมืองใหม่ บางพลี โครงการ 4 มอบสิ่งของ และเงินสมทบทุนช่วยเหลือชุมชนหมู่บ้านคุ้งสะอาด,บ้านนาเริง,บ้านไชยวาน

โครงการและกิจกรรม      มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำสิ่งของที่ชาวชุมชน เอื้ออาทรเมืองใหม่ บางพลี โครงการ4 มอบสิ่งของ และเงินสมทบทุนช่วยเหลือชุมชนหมู่บ้านคุ้งสะอาด,บ้านนาเริง,บ้านไชยวาน ที่ได้รับผลกระทบกับอุทกภัยในครั้งนี้...
วัดทรายทอง จังหวัดกำแพงเพชร

วัดทรายทอง จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการและกิจกรรม มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิหลวงตาน้อย นำสิ่งของอาทิ ข้าวสาร น้ำดื่ม กระดาษชำระ และสิ่งของจำเป็น ที่ได้รับมาจากการบริจาคของผู้ที่มีจิตใจเมตตา นำมาบริจาคให้แก่ วัดทรายทอง จังหวัดกำแพงเพชร...
วัดเขาคีริส จังหวัดกำแพงเพชร

วัดเขาคีริส จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการและกิจกรรม    มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิหลวงตาน้อย นำสิ่งของอาทิ ข้าวสาร และสิ่งของจำเป็น ที่ได้รับมาจากการบริจาคของผู้ที่มีจิตใจเมตตา นำมาบริจาคให้แก่ วัดเขาคีริส จังหวัดกำแพงเพชร ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ...