มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จำกัด ที่โรงแรมแชงกรีล่า “ส่งสุขใส่กล่อง ส่งต่อรอยยิ้ม“

มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จำกัด ที่โรงแรมแชงกรีล่า “ส่งสุขใส่กล่อง ส่งต่อรอยยิ้ม“

โครงการและกิจกรรม วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิ ประกอบด้วย รศ.ดร.ศรชัย ท้าวมิตรดร.ชวลิต ไหลริน และรศ.วิรัตน์ กางทอง ไปร่วมงานแถลงข่าว บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จำกัด...
มูลนิธิหลวงตาน้อยได้ไปร่วมงานกีฬาสี กศน.พุทฑมณฑล ที่วัดมะเกลือ

มูลนิธิหลวงตาน้อยได้ไปร่วมงานกีฬาสี กศน.พุทฑมณฑล ที่วัดมะเกลือ

โครงการและกิจกรรม วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิหลวงตาน้อย ในนามศูนย์เรียนรู้มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.ศรชัย ท้าวมิตร, ดร.ชวลิต ไหลรินทร์ และ รศ.วิรัตน์ กางทอง นำนักศึกษา กศน. เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬาประจำปี...