ตัวแทนเจ้าหน้าที่มูลนิธิหลวงตาน้อยได้เข้าร่วม ประกวดการแข่งขันดนตรี ในรายการ SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทนเจ้าหน้าที่มูลนิธิหลวงตาน้อยได้เข้าร่วม ประกวดการแข่งขันดนตรี ในรายการ SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการและกิจกรรม  
มูลนิธิหลวงตาน้อย ร่วมกับ โครงการปันยิ้มให้น้อง  ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของ เสื้อผ้า เครื่องอุปโภคบริโภค  อุปกรณ์การเรียนการศึกษา และอุปกรณ์กีฬา  เพื่อนำไปมอบให้แก่ โรงเรียนวัดบ้านแก่ง ตำบลบ้านแก่ง  อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

มูลนิธิหลวงตาน้อย ร่วมกับ โครงการปันยิ้มให้น้อง ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของ เสื้อผ้า เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การเรียนการศึกษา และอุปกรณ์กีฬา เพื่อนำไปมอบให้แก่ โรงเรียนวัดบ้านแก่ง ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ มูลนิธิหลวงตาน้อย ร่วมกับ โครงการปันยิ้มให้น้อง ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของ เสื้อผ้า เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การเรียนการศึกษา และอุปกรณ์กีฬา เพื่อนำไปมอบให้แก่ โรงเรียนวัดบ้านแก่ง ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง...
กิจกรรมทางการเกษตร มูลนิธิหลวงตาน้อย โดยจิตอาสา มาสอนปลูกเมล็ดทานตะวันงอก ให้กับเจ้าหน้าที่ และเด็ก ๆ ในมูลนิธิหลวงตาน้อย ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

กิจกรรมทางการเกษตร มูลนิธิหลวงตาน้อย โดยจิตอาสา มาสอนปลูกเมล็ดทานตะวันงอก ให้กับเจ้าหน้าที่ และเด็ก ๆ ในมูลนิธิหลวงตาน้อย ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

โครงการและกิจกรรม
มูลนิธิหลวงตาน้อย ร่วมกิจกรรมงานประเพณีตักบาตรท้องนำ้ วันลอยกระทงและร่วมแข่งขันมวยทะเล ณ วัดสุวรรณาราม ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

มูลนิธิหลวงตาน้อย ร่วมกิจกรรมงานประเพณีตักบาตรท้องนำ้ วันลอยกระทงและร่วมแข่งขันมวยทะเล ณ วัดสุวรรณาราม ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

โครงการและกิจกรรม มูลนิธิหลวงตาน้อย ร่วมกิจกรรมงานประเพณีตักบาตรท้องนำ้ วันลอยกระทงและร่วมแข่งขันมวยทะเล ณ วัดสุวรรณาราม ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล...