มอบหนังสือให้แก่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตวิชราลงกรณ์

มอบหนังสือให้แก่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตวิชราลงกรณ์

โครงการและกิจกรรม มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้มอบหมายให้ ดร.ชวลิต ไหลรินทร์ และ ร.ศ.วิรัตน์กางทอง ที่ปรึกษามูลนิธิฯ และนายศุภกานต์ รุ่งสกุล จิตอาสามูลนิธฯ นำหนังสือวิชาการและความรู้ทั่วไป จำนวน 900 เล่ม รวมทั้ง ข้าวสาร, น้ำดื่ม,...
มูลนิธิหลวงตาน้อย ร่วมงาน มหกรรม “วัยรุ่น วัยใส”

มูลนิธิหลวงตาน้อย ร่วมงาน มหกรรม “วัยรุ่น วัยใส”

โครงการและกิจกรรม มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้ไปมอบหมายให้ รศ.ดร.ศรชัยท้าวมิตร ที่ปรึกษามูลนิธิหลวงตาน้อย และนายศุภชาญ ท้าวมิตร เจ้าหน้าที่มูลนิธิหลวงตาน้อย ร่วมงาน มหกรรม “วัยรุ่น วัยใส” รักอย่างปลอดภัยห่างไกลการตั้งครรภ์...
มอบสิ่งของให้แก่ผู้ต้องขังหญิง เรือนจำกลางนครปฐม

มอบสิ่งของให้แก่ผู้ต้องขังหญิง เรือนจำกลางนครปฐม

โครงการและกิจกรรม มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้ไปมอบหมายให้ รศ.ดร.ศรชัย ท้าวมิตร, รศ.วิรัตน์ กางทอง ที่ปรึกษามูลนิธิหลวงตาน้อย, และนายรณกฤต วัชระโสภา และนายศุภชาญ ท้าวมิตร เจ้าหน้าที่มูลนิธิหลวงตาน้อย นำชุดชั้นใน ผ้าอนามัย...