ส่งมอบ อุปกรณ์เครื่องเขียน ตุ๊กตา ของเล่น เสื้อผ้า ให้กับ โรงเรียนบ้านคลองโยง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลายา, โรงเรียนบุณย์ศรีสวัสดิ์ เพื่อจัดเป็นของขวัญในวันกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

ส่งมอบ อุปกรณ์เครื่องเขียน ตุ๊กตา ของเล่น เสื้อผ้า ให้กับ โรงเรียนบ้านคลองโยง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลายา, โรงเรียนบุณย์ศรีสวัสดิ์ เพื่อจัดเป็นของขวัญในวันกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

โครงการและกิจกรรม @luangtanoifoundation มูลนิธิหลวงตาน้อย ส่งมอบ อุปกรณ์เครื่องเขียน ตุ๊กตา ของเล่น เสื้อผ้า ให้กับ โรงเรียนบ้านคลองโยง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลายา, โรงเรียนบุณย์ศรีสวัสดิ์...
นำรถวิลแชร์มอบให้กับ คุณยายฮารีเมาะ เบ็ญมููซา ที่ได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ขาข้างซ้ายหัก เพื่อเป็นการช่วยเหลือในการดำเนินชีวิตประจำวันและการเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล

นำรถวิลแชร์มอบให้กับ คุณยายฮารีเมาะ เบ็ญมููซา ที่ได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ขาข้างซ้ายหัก เพื่อเป็นการช่วยเหลือในการดำเนินชีวิตประจำวันและการเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล

โครงการและกิจกรรม @luangtanoifoundation นายจิรายุทธ จิระธนวิทย์ กรรมการมูลนิธิหลวงตาน้อย ได้เดินทางไปเยี่ยมและนำรถวิลแชร์มอบให้กับ คุณยายฮารีเมาะ เบ็ญมููซา ที่ได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ขาข้างซ้ายหัก...
วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เนื่องใน วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ด้วยทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้...