วันที่ 13 ตุลาคม 2564 มูลนิธิหลวงตาน้อย  ได้นำ ถุงยังชีพ และสิ่งของ มอบให้แก่ชาวบ้านที่เดือดร้อนจากอุทกภัย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำ ถุงยังชีพ และสิ่งของ มอบให้แก่ชาวบ้านที่เดือดร้อนจากอุทกภัย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

โครงการและกิจกรรม วันที่ 13 ตุลาคม 2564มูลนิธิหลวงตาน้อย โดยมี นายสมบัติ ทองคำ กรรมการมูลนิธิหลวงตาน้อย พร้อมเด็กๆมูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำ ถุงยังชีพ และสิ่งของ มอบให้แก่ชาวบ้านที่เดือดร้อนจากอุทกภัย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี...