วันที่ 8 มกราคม 2566 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้ส่งมอบ ตุ๊กตา ของเล่น อุปกรณ์การเรียน ขนมขบเคี้ยว ให้กับหมู่บ้านพฤกษา 12/1 เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี นายสมบัติ ทองคำ กรรมการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนนำส่งมอบ

วันที่ 8 มกราคม 2566 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้ส่งมอบ ตุ๊กตา ของเล่น อุปกรณ์การเรียน ขนมขบเคี้ยว ให้กับหมู่บ้านพฤกษา 12/1 เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี นายสมบัติ ทองคำ กรรมการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนนำส่งมอบ

โครงการและกิจกรรม
วันที่ 6 มกราคม 2566 มูลนิธิหลวงตาน้อย ร่วมสนับสนุน ตุ๊กตา ของเล่น เสื้อยืด และขนม ให้กับบ้านเอื้ออาทรราชพฤกษ์ เป็นตัวแทนนำแจกจ่ายแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566

วันที่ 6 มกราคม 2566 มูลนิธิหลวงตาน้อย ร่วมสนับสนุน ตุ๊กตา ของเล่น เสื้อยืด และขนม ให้กับบ้านเอื้ออาทรราชพฤกษ์ เป็นตัวแทนนำแจกจ่ายแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566

โครงการและกิจกรรม
วันที่ 5 มกราคม 2566 มูลนิธิหลวงตาน้อยร่วมสนับสนุน ตุ๊กตา เสื้อยืด อุปกรณ์การเรียน จักรยาน และขนม ให้กับหน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย ใต้ 39-00 หน่วย วิษณุ เป็นตัวแทนนำแจกจ่ายแก่เด็ก และเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ณ บริเวณลานกี่ฬา ใต้ทางด่วน ซ.เจริญราษฎ์ 3 เขตสาทร ในวันที่ 22 มกราคม 2566 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปกครองและเด็กเยาวชนที่มาร่วมงาน

วันที่ 5 มกราคม 2566 มูลนิธิหลวงตาน้อยร่วมสนับสนุน ตุ๊กตา เสื้อยืด อุปกรณ์การเรียน จักรยาน และขนม ให้กับหน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย ใต้ 39-00 หน่วย วิษณุ เป็นตัวแทนนำแจกจ่ายแก่เด็ก และเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ณ บริเวณลานกี่ฬา ใต้ทางด่วน ซ.เจริญราษฎ์ 3 เขตสาทร ในวันที่ 22 มกราคม 2566 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปกครองและเด็กเยาวชนที่มาร่วมงาน

โครงการและกิจกรรม
วันที่ 2 มกราคม 2566 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้แบ่งปันขนมจีน และขนมปัง ให้กับชุมชนคลองโยง ,ด่านตรวจ 7 วันอันตรายจุดตรวจ เทศบาลคลองโยง,จุดตรวจเทศบาลศาลายา และจุดตรวจ อบต.ศาลายาร่วมกับ อบต.มหาสวัสดิ์

วันที่ 2 มกราคม 2566 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้แบ่งปันขนมจีน และขนมปัง ให้กับชุมชนคลองโยง ,ด่านตรวจ 7 วันอันตรายจุดตรวจ เทศบาลคลองโยง,จุดตรวจเทศบาลศาลายา และจุดตรวจ อบต.ศาลายาร่วมกับ อบต.มหาสวัสดิ์

โครงการและกิจกรรม
วันที่ 30 ธันวาคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อยมีความประสงค์จะบริจาค ชุดPPE เฟรสชิว ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย แว่นตากันฝุ่น ให้กับสมาคมเต๊กก่า จังหวัดกาพสินธุ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ออกไปดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากโรคระบาดโควิด-19 โดยมี ประธานกลุ่มกาฬสินธุ์ จิตอาสา63 เป็นตัวแทนส่งมอบ

วันที่ 30 ธันวาคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อยมีความประสงค์จะบริจาค ชุดPPE เฟรสชิว ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย แว่นตากันฝุ่น ให้กับสมาคมเต๊กก่า จังหวัดกาพสินธุ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ออกไปดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากโรคระบาดโควิด-19 โดยมี ประธานกลุ่มกาฬสินธุ์ จิตอาสา63 เป็นตัวแทนส่งมอบ

โครงการและกิจกรรม
วันที่ 30 ธันวาคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้ร่วมสนับสนุน ข้าวสาร อาหารแห้งและเครื่องนุ่มห่ม ให้ผู้ประสบอัคคีภัย ในชุมชนวัดปรก 2 โดยมอบให้หน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย ใต้ 39-00 (หน่วยวิษณุ) เป็นผู้ส่งมอบ

วันที่ 30 ธันวาคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้ร่วมสนับสนุน ข้าวสาร อาหารแห้งและเครื่องนุ่มห่ม ให้ผู้ประสบอัคคีภัย ในชุมชนวัดปรก 2 โดยมอบให้หน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย ใต้ 39-00 (หน่วยวิษณุ) เป็นผู้ส่งมอบ

โครงการและกิจกรรม