มูลนิธิหลวงตาน้อยได้ไปร่วมงานกีฬาสี กศน.พุทฑมณฑล ที่วัดมะเกลือ

มูลนิธิหลวงตาน้อยได้ไปร่วมงานกีฬาสี กศน.พุทฑมณฑล ที่วัดมะเกลือ

โครงการและกิจกรรม วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิหลวงตาน้อย ในนามศูนย์เรียนรู้มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.ศรชัย ท้าวมิตร, ดร.ชวลิต ไหลรินทร์ และ รศ.วิรัตน์ กางทอง นำนักศึกษา กศน. เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬาประจำปี...