@luangtanoifoundation

มูลนิธิหลวงตาน้อย ส่งมอบ อุปกรณ์เครื่องเขียน ตุ๊กตา ของเล่น เสื้อผ้า ให้กับ โรงเรียนบ้านคลองโยง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลายา, โรงเรียนบุณย์ศรีสวัสดิ์ เพื่อจัดเป็นของขวัญในวันกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

♬ jingle bells/cheerful rock/christmas(1377778) – Burning Man
มูลนิธิหลวงตาน้อย ส่งมอบ อุปกรณ์เครื่องเขียน ตุ๊กตา ของเล่น เสื้อผ้า ให้กับ โรงเรียนบ้านคลองโยง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลายา, โรงเรียนบุณย์ศรีสวัสดิ์ เพื่อจัดเป็นของขวัญในวันกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567