วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์ความรู้และฝึกอาชีพมูลนิธิหลวงตาน้อย โดยการสนับสนุนจาก ดร.วิรัลยุพา ณ สงขลา ประะธานมูลนิธิหลวงตาน้อย นายชิษณุพงศ์ ณ สงขลา รองประธานมูลนิธิหลวงตาน้อย ได้ถวาย คอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน จำนวน 5 ชุด พร้อมปัจจัย แก่ พระมหามานพ อติโรใน เจ้าคณะตำบลรือเสาะ-ศรีสาคร วัดไอร์เจี๊ยมังคลาราม ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา

ทางมูลนิธิหลวงตาน้อย องค์กรสาธารณะประโยชน์ ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ใจบุญที่ได้บริจาคสิ่งของต่างๆ มายังมูลนิธิฯ เพื่อนำมาซ่อมแซมและส่งมอบต่อไปยังผู้ยากไร้ ผูู้ด้อยโอกาสและผู้ต้องการ ต่อไปค่ะ กราบขอบพระคุณค่ะ🙏

.

.

.

มูลนิธิหลวงตาน้อย

ที่อยู่ : 172/30 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ชื่อบัญชี ธนาคารกรุงเทพ : มูลนิธิหลวงตาน้อย เพื่อคนพิการ เด็กกำพร้า ผู้ด้อยโอกาส

เลขที่บัญชี : 938-7-03087-8

เปิด : 07.00-17.00 น.

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC2UsVA_vBw9bcmxIOh3QRRA

Website : www.luangtanoi.or.th

เบอร์โทร : 034-100-244,081-268-2146, 086-349-4848, 088-408-3223

Google map : https://maps.app.goo.gl/Lyg1PykxRhiXrEAr8

#มูลนิธิหลวงตาน้อย#บริจาค#เด็กกำพร้า#คนพิการ#ผู้ด้อยโอกาส