@luangtanoifoundation

มูลนิธิหลวงตาน้อย นำโดย รศ.วิรัตน์ กางทอง กรรมการมูลนิธิฯ ส่งมอบ เตียงผู้ป่วย ให้กับ นางสุวรรณ์ บรรจบพุดซา ผู้ป่วยติดเตียงในวัยชรา ประสบอุบัติเหตุที่บริเวณนิ้วเท้าข้างขวาเลือดไหลไม่หยุด เป็นการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น โดยมีนายนันทภพ บรรจบพุดซา บุตรชาย เดินทางมารับมอบแทน #เทรนวันนี้

♬ เสียงต้นฉบับ – มูลนิธิหลวงตาน้อย – มูลนิธิหลวงตาน้อย