วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำสิ่งของไปมอบให้พี่น้องชาวบ้านปากอู เมืองปากอู แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ขออนุโมทนาบุญ กับทุกท่านและครอบครัว ที่มีส่วนร่วมในงานบุญครั้งนี้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ช่วยดลบันดาลให้ ทุกท่านและครอบครัว

จงมีแต่ความสุขความเจริญ ธุรกิจการงานรุ่งเรือง ตลอดกาลนานเทอญ

อนุโมทนา สาธุ