วันที่ 13 มิถุนายน 2566

มูลนิธิหลวงตาน้อยได้ทำบุญวันเกิด นางสาวพิมพ์ณดา ปิยะรัชต์กรณ์ เหรัญญิกมูลนิธิหลวงตาน้อย และนายสุชาติ พลรักษ์ เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งทำบุญ บังสุกุล อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยนิมนต์พระศรีรัชมงคลบัณฑิต,รศ นำสวดมนต์อุทิศส่วนกุศล และให้ โดยมีดร.วิรัลยุพา ณ สงขลา ประธานมูลนิธิหลวงตาน้อย, นายชิษณุพงศ์ ณ สงขลา รองประธานมูลนิธิหลวงตาน้อย, นางสาวพิมพ์ณดา ปิยะรัชต์กรณ์ เหรัญญิกมูลนิธิหลวงตาน้อย เป็นประธานจุดธูปเทียน, ดร.ชวลิต ไหลรินทร์, รศ.วิรัตน์ กางทอง, กรรมการ/ที่ปรึกษา, เจ้าหน้าที่มูลนิธิหลวงตาน้อย, น้องๆในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิหลวงตาน้อย, และผู้ใจบุญที่ร่วมบริจาคสิ่งของ ร่วมกันสวดมนต์ ถวายสังฆทาน ขอคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองให้ท่าน และครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ