“ยุทธหัตถีเกมส์ 2019“ เป็นการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนสองตำบล