มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.ศรชัย ท้าวมิตร, ดร.ชวลิต ไหลรินทร์, รศ.วิรัตน์ กางทอง ที่ปรึกษามูลนิธิหลสงตาน้อย พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิหลวงตาน้อย นำน้ำสมุนไพร (น้ำใบบัวบก) ป็อบคอร์น น้ำแข็งใส มาบริการให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน “วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย” ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ศาลายา จังหวัดนครปฐม ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ