วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิหลวงตาน้อย ในนามศูนย์เรียนรู้มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.ศรชัย ท้าวมิตร, ดร.ชวลิต ไหลรินทร์ และ รศ.วิรัตน์ กางทอง นำนักศึกษา กศน. เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬาประจำปี 2562 ของศูนย์ กศน. อำเภอพุทธมณฑล ซึ่งจัดการแข่งขันขึ้นที่ สนามกีฬาโรงเรียนวัดมะเกลือ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในการนี้มูลนิธิฯได้มอบจักรยานฟิกเกียร์ และเงินจำนวน 2,000 บาท เพื่อมอบเป็นรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน บรรยากาศการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนานและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ เสียงปรบมือ และเสร็จสิ้นลงอย่างเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ ขออนุโมทนาสาธุ สาธุ