มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้มอบหมายให้ ดร.ชวลิต ไหลรินทร์ และ ร.ศ.วิรัตน์กางทอง ที่ปรึกษามูลนิธิฯ และนายศุภกานต์ รุ่งสกุล จิตอาสามูลนิธฯ นำหนังสือวิชาการและความรู้ทั่วไป จำนวน 900 เล่ม รวมทั้ง ข้าวสาร, น้ำดื่ม, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไปมอบให้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยา(วังน้อย) โดยมีพระครูวิภัชธรรมวิจิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็นผู้ให้การต้อนรับและรับมอบ การเดินทางไปบริจาคสิ่งของครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และเดินทางกลับถึงสำนักงานมูลนิธิฯโดยสวัสดิภาพ อนุโมทนาบุญด้วยครับ
.
.
.
มูลนิธิหลวงตาน้อย
ที่อยู่ : 172/30 หมู่ 5 คลองโยง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
ชื่อบัญชี : มูลนิธิหลวงตาน้อย เพื่อคนพิการ เด็กกำพร้า ผู้ด้อยโอกาส
เลขที่บัญชี ธนาคารกรุงเทพ : 938-7-03087-8
เปิด : 07.00-17.00 น.
Website : www.luangtanoi.or.th
เบอร์โทร : 034-100-244, 096-646-4992, 088-408-3223, 086-349-4848, 081-268-2146
Google map : https://maps.app.goo.gl/Lyg1PykxRhiXrEAr8

#มูลนิธิหลวงตาน้อย #บริจาค #เด็กกำพร้า #คนพิการ #ผู้ด้อยโอกาส