@luangtanoifoundation

นายจิรายุทธ จิระธนวิทย์ กรรมการมูลนิธิหลวงตาน้อย ได้เดินทางไปเยี่ยมและนำรถวิลแชร์มอบให้กับ คุณยายฮารีเมาะ เบ็ญมููซา ที่ได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ขาข้างซ้ายหัก เพื่อเป็นการช่วยเหลือในการดำเนินชีวิตประจำวันและการเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล

♬ เสียงต้นฉบับ – มูลนิธิหลวงตาน้อย – มูลนิธิหลวงตาน้อย
นายจิรายุทธ จิระธนวิทย์ กรรมการมูลนิธิหลวงตาน้อย ได้เดินทางไปเยี่ยมและนำรถวิลแชร์มอบให้กับ คุณยายฮารีเมาะ เบ็ญมููซา ที่ได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ขาข้างซ้ายหัก เพื่อเป็นการช่วยเหลือในการดำเนินชีวิตประจำวันและการเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล