ขอขอบพระคุณ “วงสีหยด” และวง “JumboLamduanLatito” ที่ได้นำเสียงดนตรีอันไพเราะ มาขับกล่อมให้ น้อง ๆ ที่มูลนิธิหลวงตาน้อยได้ฟัง โดยมีนายจิรายุทร จิระธนวิทย์ กรรมการมูลนิธิหลวงตาน้อย เป็นผู้ประสานงาน ทางมูลนิธิขอกราบขอบพระคุณให้ความเมตตา ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญ ด้วยเทอญ สาธุ
.
.
.
มูลนิธิหลวงตาน้อย
ที่อยู่ : 172/30 หมู่ 5 คลองโยง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
ชื่อบัญชี ธนาคารกรุงเทพ : มูลนิธิหลวงตาน้อย เพื่อคนพิการ เด็กกำพร้า ผู้ด้อยโอกาส
เลขที่บัญชี : 938-7-03087-8
เปิด : 07.00-17.00 น.
Website : www.luangtanoi.or.th
เบอร์โทร : 034-100-244, 096-646-4992, 088-408-3223, 086-349-4848, 081-268-2146
Google map : https://maps.app.goo.gl/Lyg1PykxRhiXrEAr8