วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้ให้การต้อนรับ กลุ่ม “Freedom of Rider” ร่วมกับ Unity Rider, Jumjim Rider และกลุ่ม “ปันยิ้มให้น้อง” นำคาราวานเครื่องอุปโภคบริโภค, เสื้อผ้า, ตุ๊กตา, ขนมและไอศครีม มาบริจาคให้มูลนิธิหลวงตาน้อย ตามโครงการ “Volunteer” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ในการนี้มูลนิธิหลวงตาน้อย โดยประธานมูลนิธิฯและเหรัญญิกฯ นำกรรมการบริหารฯ และน้องๆ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ในงานนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมนันทนาการ เล่นดนตรี, ร้องเพลง, แล้วร่วมรับประทานอาหารกลางวัน บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน เป็นกันเองเช่นพี่น้อง ทั้งนี้ทีมผู้ใจบุญ ได้ร่วมกันบริจาคเงินให้มูลนิธิหลวงตาน้อย รวมจำนวน 28,047.- (สองหมื่นแปดพันสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) ขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญด้วยครับ