มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำเครื่องอุปโภค แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ มอบให้นายอำเภอ วานรนิวาส และกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน วานรนิวาส รวมทั้งนำ แอลกอฮอลล์ และเจลล้างมือมอบให้โรงพยาบาลอำเภอวานรนิวาสด้วย ร่วมอนุโมทนาสาธุคะ

มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำเครื่องอุปโภค แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ มอบให้นายอำเภอ วานรนิวาส และกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน วานรนิวาส รวมทั้งนำ แอลกอฮอลล์ และเจลล้างมือมอบให้โรงพยาบาลอำเภอวานรนิวาสด้วย ร่วมอนุโมทนาสาธุคะ

โครงการและกิจกรรม 98198399_2578801902384822_4642164888771231744_o 100846591_2578802022384810_1269967927587635200_o 98437407_2578801939051485_7288766471491026944_o 101319492_2578802049051474_392359165298737152_o มูลนิธิหลวงตาน้อย...
วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิหลวงตาน้อย ร่วมกับ บริษัท บีทาเก้น จำกัด โดยให้คุณพิมพ์ณดา ปิยะรัชต์กรณ์ รองประธานมูลนิธิหลวงตาน้อย คุณสุรศักดิ์ นงควาส กรรมการมูลนิธิหลวงตาน้อย และเจ้าหน้าที่มูลนิธิหลวงตาน้อย นำสิ่งของอุปโภค บริโภค ไปใส่ตู้ปันสุข ภายในหมู่บ้านสหพร จังหวัดนครปฐม เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบของโรคระบาด โควิด19 ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิหลวงตาน้อย ร่วมกับ บริษัท บีทาเก้น จำกัด โดยให้คุณพิมพ์ณดา ปิยะรัชต์กรณ์ รองประธานมูลนิธิหลวงตาน้อย คุณสุรศักดิ์ นงควาส กรรมการมูลนิธิหลวงตาน้อย และเจ้าหน้าที่มูลนิธิหลวงตาน้อย นำสิ่งของอุปโภค บริโภค ไปใส่ตู้ปันสุข ภายในหมู่บ้านสหพร จังหวัดนครปฐม เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบของโรคระบาด โควิด19 ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

โครงการและกิจกรรม ตู้ปันสุข​_๒๐๐๕๒๖_0001 ตู้ปันสุข​_๒๐๐๕๒๖_0003 ตู้ปันสุข​_๒๐๐๕๒๖_0004 ตู้ปันสุข​_๒๐๐๕๒๖_0005 ตู้ปันสุข​_๒๐๐๕๒๖_0007 ตู้ปันสุข​_๒๐๐๕๒๖_0008 ตู้ปันสุข​_๒๐๐๕๒๖_0009 ตู้ปันสุข​_๒๐๐๕๒๖_0010 ตู้ปันสุข​_๒๐๐๕๒๖_0011...
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิหลวงตาน้อย มอบ หน้ากากอนามัย จำนวน 1,206 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อมอบให้พระสงฆ์ และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิหลวงตาน้อย มอบ หน้ากากอนามัย จำนวน 1,206 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อมอบให้พระสงฆ์ และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

โครงการและกิจกรรม โรงพยาบาลสงฆ์_๒๐๐๕๒๖_0003 โรงพยาบาลสงฆ์_๒๐๐๕๒๖_0005 โรงพยาบาลสงฆ์_๒๐๐๕๒๖_0008 โรงพยาบาลสงฆ์_๒๐๐๕๒๖_0004 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิหลวงตาน้อย คุณชิษณุพงศ์ ณ สงขลา ประธานมูลนิธิหลวงตาน้อย...
เลี้ยงอาหารนำสิ่งของมามอบให้แก่เด็กๆ วัดเจ้าบุญเกิด อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

เลี้ยงอาหารนำสิ่งของมามอบให้แก่เด็กๆ วัดเจ้าบุญเกิด อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

โครงการและกิจกรรม นำสิ่งของไปบริจาควัดเจ้าบุญเกิด_๒๐๐๕๒๖_0021 นำสิ่งของไปบริจาควัดเจ้าบุญเกิด_๒๐๐๕๒๖_0022 นำสิ่งของไปบริจาควัดเจ้าบุญเกิด_๒๐๐๕๒๖_0023 นำสิ่งของไปบริจาควัดเจ้าบุญเกิด_๒๐๐๕๒๖_0027...
มูลนิธิหลวงตาน้อย พร้อมด้วย อพม.พุทธมณฑล นำสิ่งของ อาทิ พัดลม ผ่าห่ม ผ้าปูที่นอน หม้อหุงข้าว เป็นต้น และมอบปัยจัยจำนวน 2,000 บาท มอบให้แก่ สมาชิก อพม.กำแพงแสน ที่ประสบอัคคีภัย

มูลนิธิหลวงตาน้อย พร้อมด้วย อพม.พุทธมณฑล นำสิ่งของ อาทิ พัดลม ผ่าห่ม ผ้าปูที่นอน หม้อหุงข้าว เป็นต้น และมอบปัยจัยจำนวน 2,000 บาท มอบให้แก่ สมาชิก อพม.กำแพงแสน ที่ประสบอัคคีภัย

โครงการและกิจกรรม ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย กำแพงแสน_๒๐๐๓๒๔ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย กำแพงแสน_๒๐๐๓๒๔_0 ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย กำแพงแสน_๒๐๐๓๒๔_1 ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย กำแพงแสน_๒๐๐๓๒๔_2 ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย กำแพงแสน_๒๐๐๓๒๔_3...
มูลนิธิหลวงตาน้อย มอบ อุปกรณ์กีฬา และหนังสือ ให้แก่ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และหอสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา

มูลนิธิหลวงตาน้อย มอบ อุปกรณ์กีฬา และหนังสือ ให้แก่ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และหอสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา

โครงการและกิจกรรม มูลนิธิหลวงตาน้อย โดยคุณชิษณุพงศ์ ณ สงขลา ประธานมูลนิธิหลวงตาน้อย และคุณวิรัลยุพา ณ สงขลา เหรัญญิกมูลนิธิหลวงตาน้อย ได้มอบหมายให้ ที่ปรึกษามูลนิธิหลวงตาน้อย นำโดยรศ.ดร.ศรชัย ท้าวมิตร ดร.ชวลิต ไหลรินทร์ รศ.วิรัตน์...