มูลนิธิหลวงตาน้อย พร้อมด้วย อพม.พุทธมณฑล นำสิ่งของ อาทิ พัดลม ผ่าห่ม ผ้าปูที่นอน หม้อหุงข้าว เป็นต้น และมอบปัยจัยจำนวน 2,000 บาท มอบให้แก่ สมาชิก อพม.กำแพงแสน ที่ประสบอัคคีภัย

มูลนิธิหลวงตาน้อย พร้อมด้วย อพม.พุทธมณฑล นำสิ่งของ อาทิ พัดลม ผ่าห่ม ผ้าปูที่นอน หม้อหุงข้าว เป็นต้น และมอบปัยจัยจำนวน 2,000 บาท มอบให้แก่ สมาชิก อพม.กำแพงแสน ที่ประสบอัคคีภัย

โครงการและกิจกรรม ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย กำแพงแสน_๒๐๐๓๒๔ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย กำแพงแสน_๒๐๐๓๒๔_0 ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย กำแพงแสน_๒๐๐๓๒๔_1 ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย กำแพงแสน_๒๐๐๓๒๔_2 ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย กำแพงแสน_๒๐๐๓๒๔_3...
มูลนิธิหลวงตาน้อย มอบ อุปกรณ์กีฬา และหนังสือ ให้แก่ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และหอสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา

มูลนิธิหลวงตาน้อย มอบ อุปกรณ์กีฬา และหนังสือ ให้แก่ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และหอสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา

โครงการและกิจกรรม มูลนิธิหลวงตาน้อย โดยคุณชิษณุพงศ์ ณ สงขลา ประธานมูลนิธิหลวงตาน้อย และคุณวิรัลยุพา ณ สงขลา เหรัญญิกมูลนิธิหลวงตาน้อย ได้มอบหมายให้ ที่ปรึกษามูลนิธิหลวงตาน้อย นำโดยรศ.ดร.ศรชัย ท้าวมิตร ดร.ชวลิต ไหลรินทร์ รศ.วิรัตน์...
มูลนิธิหลวงตาน้อย EP.01 นำสิ่งของมามอบให้โรงเรียนวิชาวดี และ วัดแสงเจริญ

มูลนิธิหลวงตาน้อย EP.01 นำสิ่งของมามอบให้โรงเรียนวิชาวดี และ วัดแสงเจริญ

โครงการและกิจกรรม             มูลนิธิหลวงตาน้อย โดยคุณชิษนุพงศ์ ณ สงขลา ประธานมูลนิธิหลวงตาน้อย และคุณวิรัลยุพา ณ สงขลา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นำสิ่งของที่ท่านผู้ใจบุญร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิ ไปมอบให้กับน้องๆที่ร.ร วิชาวดี...
มูลนิธิ มามอบให้น้องๆ ที่ โรงเรียนวิชาวดี อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

มูลนิธิ มามอบให้น้องๆ ที่ โรงเรียนวิชาวดี อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

โครงการและกิจกรรม      มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำสิ่งของที่ท่านผู้ใจบุญบริจาคให้กับทางมูลนิธิ มามอบให้น้องๆ ที่ โรงเรียนวิชาวดี อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์      ขอขอบพระคุณ มูลนิธิกิ้วเที้ยงเก้ง และศาลเจ้ากิ้วเที้ยงเก้ง สะพานหิน...
มูลนิธิ มามอบให้วัดแสงเจริญ บ้านเสากระโดง ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

มูลนิธิ มามอบให้วัดแสงเจริญ บ้านเสากระโดง ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการและกิจกรรม          มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำสิ่งของอุปกรณ์เครื่องครัวและสิ่งของต่างๆที่ท่านผู้ใจบุญบริจาคให้กับทางมูลนิธิ มามอบให้วัดแสงเจริญ บ้านเสากระโดง ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร          ขอขอบพระคุณ...
มาฆบูชา 63

มาฆบูชา 63

โครงการและกิจกรรม วันพฤหัสบดี ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้ร่วมจัดกิจกรรม เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ในโครงการ “หัวใจพระพุทธศาสนา วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ณ...