มูลนิธิหลวงตาน้อย

LUANGTA NOI FOUNDATION


มูลนิธิหลวงตาน้อย เป็นองค์กรที่ส่งเสริมสนับสนุน
ช่วยเหลือคนพิการ เด็กกำพร้า ผู้ด้อยโอกาส และผู้ต้องขังที่พ้นโทษ
โดยเน้นที่ สร้างคนดีให้เป็นคนเก่ง
ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรม

ข่าวสารจาก Facebook

โครงการและกิจกรรมต่างๆ


22 มกราคม 2565 หลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฑโฒ เดินแสวงบุญด้วยเท้าเปล่า จากจังหวัดภูเก็ต ปลายทางอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ได้มีเมตตามอบน้ำดื่มที่ญาติโยมมีจิตศรัทธาถวาย ให้กับวัดเชียงสาสระบัว ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โดยการประสานงานจากนายจรัล จินดาพล ร่วมกับมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล 45 จังหวัดภูเก็ต และมูลนิธิหลวงตาน้อย จังหวัดนครปฐม โดยนายชิษณุพงศ์และนางวิรัลยุพา ณ สงขลา พร้อมคณะสมาชิก ร่วมอนุโมทนา สาธุ ค่ะ

19 มกราคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำน้ำดื่มมามอบให้กับ ศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรม และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมต่อไป อนุโมทนาสาธุด้วยค่ะ

19 มกราคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำน้ำดื่มมามอบให้กับ ศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา...

วันที่ 6 มกราคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำ อุปกรณ์การเรียน,ขนม,นม,ตุ๊กตา และอื่นๆ ไปมอบให้ โรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์ ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

                                                                         วันที่ 6 มกราคม มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำ...

วันที่ 6 มกราคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำ อุปกรณ์การเรียน,ขนม,นม,ตุ๊กตา และอื่นๆ ไปมอบให้ โรงเรียนบ้านคลองโยง ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

                                                                                                                      ...

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 รศ.ดร.ศรชัย ท้าวมิตร และรศ.วิรัตน์ กางทอง กรรมการมูลนิธิหลวงตาน้อย เป็นตัวแทนนำสิ่งของ อาทิ ตุ๊กตา ขนม นม ฯลฯ มอบให้แก่ โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

วันที่ 22 ธันวาคม 2563รศ.ดร.ศรชัย ท้าวมิตร และรศ.วิรัตน์ กางทอง กรรมการมูลนิธิหลวงตาน้อย เป็นตัวแทนนำสิ่งของ อาทิ...

วันที่ 1 มกราคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำเตียงนอนผู้ป่วย ข้าวสาร และผ้าอ้อมผุ้ใหญ่ มอบให้ผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านหนองบัว ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยมี นายสมบัติ ทองคำ กรรมการมูลนิธิหลวงตาน้อยเป็นตัวแทนส่งมอบ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ

วันที่ 1 มกราคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำเตียงนอนผู้ป่วย ข้าวสาร และผ้าอ้อมผุ้ใหญ่...

วันนี้19พ.ย.64 มูลนิธิหลวงตาน้อยร่วมกับกลุ่มกาฬสินธุ์จิตอาสา มอบสิ่งของและถุงยังชีพ..อุปกรณ์การกีฬาให้กับบุคลากรทางการศึกษาและเด็กเล็ก ทีรศูนย์เด็กเล็กบ้านโนนแพงและบ้านวังยูง ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

วันนี้19พ.ย.64 มูลนิธิหลวงตาน้อยร่วมกับกลุ่มกาฬสินธุ์จิตอาสา...

วันที่ 04 พฤศจิกายน 2564 นำเตียงรถวีลแชร์และถุงยังชีพไปมอบให้กับคุณยายประเทือง สุขโตที่ประสบภัยน้ำท่วมและป่วยติดเตียงที่อำเภอบ้านหมี่ จ.ลพบุรี

วันที่ 04 พฤศจิกายน 2564 มูลนิธิหลวงตาน้อยนำโดยนายสมบัติ ทองคำ กรรมการมูลนิธิหลวงตาน้อย...

วันที่ 3 พฤษจิกายน พศ.2564 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้รับการประสานงานโดย คุณเค ภัทรพล แก้วสกุลนี ดารานักแสดงช่อง7สี นำถุงยังชีพ ไปมอบให้ผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม กลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ หมู่ที่4 อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

3 พฤษจิกายน พศ.2564 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้รับการประสานงานโดย คุณเค ภัทรพล แก้วสกุลนี ดารานักแสดงช่อง7สี นำถุงยังชีพ...

18 มกราคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อยขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าจำนวน14รูป และสามเณรจำนวน2รูป จากโครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พศ.2564-2565 จังหวัดประจวบคีรีขัน – จังหวัดนครปฐม ที่ได้เดินทางมาโปรดญาติโยมที่มูลนิธิฯหลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจจาริกธุดงค์แล้วโดยการประสานงานจาก คุณจรัล จินดาพล ทีมงานมูลนิธิพระมิ่งมงคลศรัทธา 45    มูลนิธิหลวงตาน้อยขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

18 มกราคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อยขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าจำนวน14รูป และสามเณรจำนวน2รูป จากโครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พศ.2564-2565 จังหวัดประจวบคีรีขัน – จังหวัดนครปฐม ที่ได้เดินทางมาโปรดญาติโยมที่มูลนิธิฯหลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจจาริกธุดงค์แล้วโดยการประสานงานจาก คุณจรัล จินดาพล ทีมงานมูลนิธิพระมิ่งมงคลศรัทธา 45 มูลนิธิหลวงตาน้อยขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

“เพราะโอกาสมีค่า สำหรับใครหลายๆคน” มูลนิธิหลวงตาน้อย เพื่อเด็กกำพร้า คนพิการ ผู้ที่คิดยาเสพติด และผู้ด้อยโอกาส ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของ มูลนิธิหลวงตาน้อย บ้าน k PLUS Shop ธนาคารกสิกรไทย มูลนิธิหลวงตาน้อย #มูลนิธิ #โอกาส #ความหวัง มูลนิธิหลวงตาน้อย เพื่อคนพิการ เด็กกำพร้า และผู้ด้อยโอกาส โทร.086-3494848 081-2682146 , 034-100244 เวลา 9:00 – 17:00 น. หยุดทำการทุกวันพฤหัส

“เพราะโอกาสมีค่า สำหรับใครหลายๆคน” มูลนิธิหลวงตาน้อย เพื่อเด็กกำพร้า คนพิการ ผู้ที่คิดยาเสพติด และผู้ด้อยโอกาส ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของ มูลนิธิหลวงตาน้อย บ้าน k PLUS Shop ธนาคารกสิกรไทย มูลนิธิหลวงตาน้อย #มูลนิธิ #โอกาส #ความหวัง มูลนิธิหลวงตาน้อย เพื่อคนพิการ เด็กกำพร้า และผู้ด้อยโอกาส โทร.086-3494848 081-2682146 , 034-100244 เวลา 9:00 – 17:00 น. หยุดทำการทุกวันพฤหัส

“เพราะโอกาสมีค่า สำหรับใครหลายๆคน” มูลนิธิหลวงตาน้อย เพื่อเด็กกำพร้า คนพิการ ผู้ที่คิดยาเสพติด และผู้ด้อยโอกาส ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของ มูลนิธิหลวงตาน้อย บ้าน k PLUS Shop ธนาคารกสิกรไทย มูลนิธิหลวงตาน้อย #มูลนิธิ #โอกาส #ความหวัง มูลนิธิหลวงตาน้อย...

 

ติดต่อเรา


ชื่อบัญชี มูลนิธิหลวงตาน้อย เพื่อคนพิการ เด็กกำพร้า ผู้ด้อยโอกาส

ธนาคารกรุงเทพ สาขาคลองโยง ศาลายา นครปฐม

เลขที่บัญชี : 938-7-03087-8