วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย มอบสิ่งของให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ศูนย์เด็กเล็ก บ้านกุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย มอบสิ่งของให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ศูนย์เด็กเล็ก บ้านกุดหว้า กุฉินารายณ์...

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เมูลนิธหลวงตาน้อยและกลุ่มกาฬสินธุ์จิตอาสา 63 ได้นำ มอบถุงยังชีพ มอบให้กับคุณยายบัวพันธ์ ฉายพลู

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เมูลนิธหลวงตาน้อยและกลุ่มกาฬสินธุ์จิตอาสา 63 ได้นำ มอบถุงยังชีพ มอบให้กับคุณยายบัวพันธ์ ฉายพลู...

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อยร่วมสนับสนุน วีลแชร์ และวอคเกอร์ 4 ขา ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

มูลนิธิหลวงตาน้อยร่วมสนับสนุน วีลแชร์ และวอคเกอร์ 4 ขา ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล...

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย นำโดยนายสมบัติ ทองคำกรรมการมูลนิธิหลวงตาน้อยและน้องๆจิตอาสาของมูลนิธิฯได้นำเตียงนอน ที่นอน หมอนผ้าห่ม ข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมถุงยังชีพไปมอบให้กับ นายจิรวัฒน์ นกดี (โค้ชหนุ่ม) โค้ชฟุตบอลจิตอาสาทีมงานครูตู้ลูกหนัง ที่ประสบอัคคีภัย

มูลนิธิหลวงตาน้อย นำโดยนายสมบัติ ทองคำกรรมการมูลนิธิหลวงตาน้อยและน้องๆจิตอาสาของมูลนิธิฯได้นำเตียงนอน ที่นอน...

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ความรู้และฝึกอาชีพ มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้ส่งมอบโน๊ตบุ๊คให้กับสามเณร จิรยุทธ์ คำสะอาด และสามเณร กรเดช พลีใส จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ความรู้และฝึกอาชีพ มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้ส่งมอบโน๊ตบุ๊คให้กับสามเณร จิรยุทธ์ คำสะอาด...

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ร่วมกับกลุ่มกาฬสินธุ์จิตอาสา มอบวิทยุสื่อสาร ชุดประดาน้ำ และอุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับกู้ภัยเต๊กก่าและกู้ภัยสว่างกาฬสินธุ์ โ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ร่วมกับกลุ่มกาฬสินธุ์จิตอาสา มอบวิทยุสื่อสาร ชุดประดาน้ำ...

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565มูลนิธิหลวงตาน้อย ร่วมกับกลุ่มกาฬสินธุ์จิตอาสา 63 ได้เตียงผู้ป่วย ให้กับ นายพงษ์พิษณุ อุบลเลิศรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565มูลนิธิหลวงตาน้อย ร่วมกับกลุ่มกาฬสินธุ์จิตอาสา 63 ได้เตียงผู้ป่วย ให้กับ นายพงษ์พิษณุ...

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้สนับสนุน วิทยุสื่อสารติดรถยนต์ให้กับสายตรวจตำบล สภ.เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้สนับสนุน วิทยุสื่อสารติดรถยนต์ให้กับสายตรวจตำบล สภ.เมืองกาฬสินธุ์...

วันที่ 29 เมษายน 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อยร่วมสนับสนุนถุงยังชีพจำนวน 20 ชุด ให้กับนายวสุ ปริญพาณิชย์ กำนันตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันที่ 29 เมษายน 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อยร่วมสนับสนุนถุงยังชีพจำนวน 20 ชุด ให้กับนายวสุ ปริญพาณิชย์ กำนันตำบลศาลายา...

วันที่ 28 เมษายน 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้สนับสนุนถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันที่ 28 เมษายน 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้สนับสนุนถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา...

วันที่ 21 เมษายน 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้สนับสนุน เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับเทศบาล ตำบลหนองสอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

วันที่ 21 เมษายน 2565มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้สนับสนุน เครื่องอุปโภคบริโภค...

วันที่ 15 เมษายน 2565มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้สนับสนุน โทรทัศน์ ให้กับสถานีตำรวจภูธรฆ้องชัย

วันที่ 15 เมษายน 2565มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้สนับสนุน โทรทัศน์ ให้กับสถานีตำรวจภูธรฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์...

วันที่ 12 เมษายน 2565มูลนิธิหลวงตาน้อย โดยนายชิษณุพงศ์ ณ สงขลา ประธานมูลนิธิหลวงตาน้อย และนางวิรัลยุพา ณ สงขลา เหรัญญิก ได้มอบถุงยังชีพให้แกเจ้าหน้าที่และเด็กในความดูแลของมูลนิธิหลวงตาน้อย

วันที่ 12 เมษายน 2565มูลนิธิหลวงตาน้อย โดยนายชิษณุพงศ์ ณ สงขลา ประธานมูลนิธิหลวงตาน้อย และนางวิรัลยุพา ณ สงขลา...

วันที่ 12 เมษายน 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อยร่วมสนับสนุนถุงยังชีพจำนวน 30 ชุด ให้กับคุณเค ภัทรพล แก้วสกุณี

วันที่ 12 เมษายน 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อยร่วมสนับสนุนถุงยังชีพจำนวน 30 ชุด ให้กับคุณเค ภัทรพล...

วันที่ 6 เมษายน 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำถุงยังชีพและแพมเพิร์ส ไปมอบให้กับ นายพายัพ ปิยะคง

วันที่ 6 เมษายน 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำถุงยังชีพและแพมเพิร์ส ไปมอบให้กับ นายพายัพ ปิยะคง ที่ตำบลบ้านกล้วย...

วันที่ 31 มีนาคม 2565มูลนิธิหลวงตาน้อยร่วมกับกลุ่มกาฬสินธุ์จิตอาสา 63 ได้สนับสนุนหมวกนิรภัยจำนวน 100 ใบ ให้กับสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ และมอบชุดพีพีอีจำนวน 30 ชุดและเล๊คค๊อบเวอร์จำนวน 30 ชุดให้กับโรงพยาบาลสนาม(รพ.สต.ฝายแตก) ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ บุญรักษาพระคุ้มครองสมาชิกมูลนิธิหลวงตาน้อยทุกท่านและกลุ่มกาฬสินธุ์จิตอาสา 63

วันที่ 31 มีนาคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อยร่วมกับกลุ่มกาฬสินธุ์จิตอาสา 63 ได้สนับสนุนหมวกนิรภัยจำนวน 100 ใบ...

ที่ 31 มีนาคม 2565มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้สนับสนุน คอมพิวเตอร์ 2 ชุด ให้กับสถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑล

วันที่ 31 มีนาคม 2565มูลนิธิหลวงตาน้อย ศูนย์การเรียนรู้และการฝึกอาชีพ ได้สนับสนุน คอมพิวเตอร์ 2 ชุด...

วันที่ 27 มีนาคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อยได้มอบ คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด ให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้านนิราวิลล์ เอกชัย โพธิ์แจ้

วันที่ 27 มีนาคม 2565มูลนิธิหลวงตาน้อย โดยศูนย์การเรียนรู้และฝึกอาชีพมูลนิธิหลวงตาต้อย ได้มอบ คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด...

วันที่ 25 มีนาคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อยได้นำถุงยังชีพไปมอบให้กับ ด.ช.อัษฏาวุฒิ หนูมา ( วาร์ดี้)

วันที่ 25 มีนาคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อยได้นำถุงยังชีพไปมอบให้กับ ด.ช.อัษฏาวุฒิ หนูมา ( วาร์ดี้)...

วันที่ 23 มีนาคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อยได้มอบ รถเข็นวีลแชร์ และไม้เท้า ให้กับเทศบาลตำบลศาลายา

วันที่ 23 มีนาคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อยได้มอบ รถเข็นวีลแชร์ และไม้เท้า ให้กับเทศบาลตำบลศาลายา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์...

วันที่ 21 มีนาคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้มอบถุงยังชีพ ให้กับเทศบาลตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีจ่าสิบตำรวจคุณาวุฒิ โชติพนิชเศรษฐ์ เป็นผู้รับมอบสิ่งของ เพื่อนำไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง คนชรา ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่

วันที่ 21 มีนาคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้มอบถุงยังชีพ ให้กับเทศบาลตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม...

วันที่ 20 มีนาคม 2566 มูลนิธิหลวงตาน้อย โดยท่านประธานมูลนิธิ นายชิษนุพงศ์ ณ สงขลา และเหรัญญิก นางวิรัลยุุพา ณ สงขลา ได้นำถุงยังชีพ 15 ชุด มามอบให้กับโครงการ Community Isolation (CI) โรงพยาบาลสนามชุมชน

วันที่ 20 มีนาคม 2566 มูลนิธิหลวงตาน้อย โดยท่านประธานมูลนิธิ นายชิษนุพงศ์ ณ สงขลา และเหรัญญิก นางวิรัลยุุพา ณ สงขลา...

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้มอบ นมถั่วเหลืองแลคตาซอย โดยมีนายประเสริฐ อิ่มเอิบรัตน์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปไว้ใช้ในกิจกรรม และหวังว่าจะเกิดประโยชน์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้มอบ นมถั่วเหลืองแลคตาซอย โดยมีนายประเสริฐ อิ่มเอิบรัตน์ เป็นผู้รับมอบ...

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายชิษณุพงศ์-นางวิรัลยุพา ณ สงขลา ประธานมูลนิธิหลวงตาน้อย และเหรัญญิก ได้มอบจาน-ชาม จำนวน2ลังและปัจจัยจำนวน2,000บาทในงานอุปสมบทนาย วรัญชิต มูลนาค คณะเจ้าภาพ-ญาติมิตร

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายชิษณุพงศ์-นางวิรัลยุพา ณ สงขลา ประธานมูลนิธิหลวงตาน้อย และเหรัญญิก ได้มอบจาน-ชาม...

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำข้าวกล่อง และขนมปังใส่ไส้ มอบให้กับ ศูนย์ฉีดวัดซีนมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำข้าวกล่อง และขนมปังใส่ไส้ มอบให้กับ...

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิได้ส่งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ช่วยงาน ณ วัดสามพรานพุทโธภาวนา เนื่องในงานยกเสาเอกเสาโท สร้างซุ้มประตูเข้าวัดสามพราน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิได้ส่งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ช่วยงาน ณ วัดสามพรานพุทโธภาวนา เนื่องในงานยกเสาเอก...

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อยได้นำเตียงผู้ป่วย ถังอ๊อกซิเจน ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และข้าวสารอาหารแห้ง ไปมอบให้กับคุณฉวีวรรณ นามกูล

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อยได้นำเตียงผู้ป่วย ถังอ๊อกซิเจน ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และข้าวสารอาหารแห้ง...

22 มกราคม 2565 หลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฑโฒ เดินแสวงบุญด้วยเท้าเปล่า จากจังหวัดภูเก็ต ปลายทางอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ได้มีเมตตามอบน้ำดื่มที่ญาติโยมมีจิตศรัทธาถวาย ให้กับวัดเชียงสาสระบัว ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โดยการประสานงานจากนายจรัล จินดาพล ร่วมกับมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล 45 จังหวัดภูเก็ต และมูลนิธิหลวงตาน้อย จังหวัดนครปฐม โดยนายชิษณุพงศ์และนางวิรัลยุพา ณ สงขลา พร้อมคณะสมาชิก ร่วมอนุโมทนา สาธุ ค่ะ