วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ขอขอบพระคุณ หน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยวิษณุ “จัดโครงการฝึกอบรมอัคคีภัย” ให้กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิหลวงตาน้อย

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ขอขอบพระคุณ หน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยวิษณุ “จัดโครงการฝึกอบรมอัคคีภัย” ให้กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิหลวงตาน้อย

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 มูลนิธิ หลวงตาน้อย เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี ลอยกระทง โดยส่งเด็กๆ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิหลวงตาน้อย แจ่งขันกิจกรรม “มวยทะเล” ที่วัดสุวรรณาราม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมลฑล จังหวัเนครปฐม

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 มูลนิธิ หลวงตาน้อย เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี ลอยกระทง โดยส่งเด็กๆ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิหลวงตาน้อย แจ่งขันกิจกรรม “มวยทะเล” ที่วัดสุวรรณาราม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมลฑล จังหวัเนครปฐม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย นำโดย นายชิษณุพงศ์ ณ สงขลา ประธานมูลนิธิหลวงตาน้อย และ ดร.วิรัลยุพา ณ สงขลา กรรมการ/เหรัญญิก และสมาชิกมูลนิธิหลวงตาน้อย ร่วมกันตักบาตร ทำบุญ ให้กับพระจิตอาสากองธุดงค์ อุทยานธรรมดงยาง ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมโครงการ “จาริกธุดงค์”วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย นำโดย นายชิษณุพงศ์ ณ สงขลา ประธานมูลนิธิหลวงตาน้อย และ ดร.วิรัลยุพา ณ สงขลา กรรมการ/เหรัญญิก และสมาชิกมูลนิธิหลวงตาน้อย ร่วมกันตักบาตร ทำบุญ ให้กับพระจิตอาสากองธุดงค์ อุทยานธรรมดงยาง ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมโครงการ “จาริกธุดงค์”วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มูลนิธิหลวงตาน้อย โดยมีเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ที่จัดขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล...
มูลนิธิหลวงตาน้อย ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 65 ณ วัดเทพนิมิตร อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

มูลนิธิหลวงตาน้อย ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 65 ณ วัดเทพนิมิตร อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วันที่ 16 ตุลาคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 65 ณ วัดเทพนิมิตร อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อความเป็นสิริมงคล...
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้จัดโครงการ Be With You ในกิจกรรม “ถุงหอมถนอมใจ”

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้จัดโครงการ Be With You ในกิจกรรม “ถุงหอมถนอมใจ”

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วันที่ 14 ตุลาคม 2565 นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้จัดโครงการ Be With You ในกิจกรรม “ถุงหอมถนอมใจ” ณ มูลนิธิหลวงตาน้อย โดยมี นายชิษณุพงศ์ ณ สงขลา ประธานมูลนิธิหลวงตาน้อย,...