วันที่ 30 ธันวาคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อยมีความประสงค์จะบริจาค ชุดPPE เฟรสชิว ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย แว่นตากันฝุ่น ให้กับสมาคมเต๊กก่า จังหวัดกาพสินธุ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ออกไปดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากโรคระบาดโควิด-19 โดยมี ประธานกลุ่มกาฬสินธุ์ จิตอาสา63 เป็นตัวแทนส่งมอบ

วันที่ 30 ธันวาคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อยมีความประสงค์จะบริจาค ชุดPPE เฟรสชิว ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย แว่นตากันฝุ่น ให้กับสมาคมเต๊กก่า จังหวัดกาพสินธุ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ออกไปดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากโรคระบาดโควิด-19 โดยมี ประธานกลุ่มกาฬสินธุ์ จิตอาสา63 เป็นตัวแทนส่งมอบ

โครงการและกิจกรรม
วันที่ 30 ธันวาคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้ร่วมสนับสนุน ข้าวสาร อาหารแห้งและเครื่องนุ่มห่ม ให้ผู้ประสบอัคคีภัย ในชุมชนวัดปรก 2 โดยมอบให้หน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย ใต้ 39-00 (หน่วยวิษณุ) เป็นผู้ส่งมอบ

วันที่ 30 ธันวาคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้ร่วมสนับสนุน ข้าวสาร อาหารแห้งและเครื่องนุ่มห่ม ให้ผู้ประสบอัคคีภัย ในชุมชนวัดปรก 2 โดยมอบให้หน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย ใต้ 39-00 (หน่วยวิษณุ) เป็นผู้ส่งมอบ

โครงการและกิจกรรม
วันที่ 29 ธันวาคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ร่วมกับ กลุ่มกาฬสินธุ์จิตอาสา 63 และสถานีตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมสนับสนุน อุปกร์กีฬา ตุ๊กตา และเสื้อผ้า ให้กับประชาชนที่ได้เขาร่วม กิจกรรมทำบุญตักบาตร มุทิตาสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันอายุวัฒนะ 77 ปีของพระโพธิญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดป่ามัชฌิมาวาส ณ บ้านดงเมือง ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาพสินธุ์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ร่วมกับ กลุ่มกาฬสินธุ์จิตอาสา 63 และสถานีตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมสนับสนุน อุปกร์กีฬา ตุ๊กตา และเสื้อผ้า ให้กับประชาชนที่ได้เขาร่วม กิจกรรมทำบุญตักบาตร มุทิตาสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันอายุวัฒนะ 77 ปีของพระโพธิญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดป่ามัชฌิมาวาส ณ บ้านดงเมือง ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาพสินธุ์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร

โครงการและกิจกรรม
วันที่ 29 ธันวาคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อยได้มอบน้ำมะพร้าว ที่ บริษัท ไร้โซลูชั่น จำกัด มหาชน ได้นำ มาบริจาค ให้กับมูลนิธิหลวงตาน้อย มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอพุทธมณฑล เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่จราจร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ (7 วันอันตราย)

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อยได้มอบน้ำมะพร้าว ที่ บริษัท ไร้โซลูชั่น จำกัด มหาชน ได้นำ มาบริจาค ให้กับมูลนิธิหลวงตาน้อย มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอพุทธมณฑล เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่จราจร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ (7 วันอันตราย)

โครงการและกิจกรรม
วันที่ 28 ธันวาคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อยได้นำเตียงผู้ป่วยมามอบให้กับคุณตา ด่วน ขำสกุล ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ที่ หมู่บ้านมารวย2 เขตสายไหม

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อยได้นำเตียงผู้ป่วยมามอบให้กับคุณตา ด่วน ขำสกุล ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ที่ หมู่บ้านมารวย2 เขตสายไหม

โครงการและกิจกรรม