มูลนิธิหลวงตาน้อย ร่วมกับมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่ภูเก็ต) อาสาสสมัครบรรเทาสาธารณภัย ใต้ 39-00 หน่วย วิษณุ และศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เขต18 ได้นำถุงยังชีพ ไปช่วยเหลือพี่น้องชาวชุมชน วัดสะตือ พุทธไสยาสน์ จังหวัดอยุธยา ที่ประสบภัยน้ำท่วม

มูลนิธิหลวงตาน้อย ร่วมกับมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่ภูเก็ต) อาสาสสมัครบรรเทาสาธารณภัย ใต้ 39-00 หน่วย วิษณุ และศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เขต18 ได้นำถุงยังชีพ ไปช่วยเหลือพี่น้องชาวชุมชน วัดสะตือ พุทธไสยาสน์ จังหวัดอยุธยา ที่ประสบภัยน้ำท่วม

โครงการและกิจกรรม วันที่ 12 ตุลาคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ร่วมกับมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่ภูเก็ต) อาสาสสมัครบรรเทาสาธารณภัย ใต้ 39-00 หน่วย วิษณุ และศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เขต18 ได้นำถุงยังชีพ...
มูลนิธิหลวงตาน้อย เป็นเกียรติได้รับเชิญเข้าร่วมงาน เสวนา “เด็กหลุดขอบ” ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยมี รศ.ดร.ศรชัย ท้าวมิตร, ดร.ชวลิต ไหลรินทร์ กรรมการมูลนิธิ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน

มูลนิธิหลวงตาน้อย เป็นเกียรติได้รับเชิญเข้าร่วมงาน เสวนา “เด็กหลุดขอบ” ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยมี รศ.ดร.ศรชัย ท้าวมิตร, ดร.ชวลิต ไหลรินทร์ กรรมการมูลนิธิ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วันที่ 12 ตุลาคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย เป็นเกียรติได้รับเชิญเข้าร่วมงาน เสวนา “เด็กหลุดขอบ” ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยมี รศ.ดร.ศรชัย ท้าวมิตร, ดร.ชวลิต ไหลรินทร์ กรรมการมูลนิธิ พร้อมเจ้าหน้าที่...