วันที่ 07 ตุลาคม 2565

วันที่ 07 ตุลาคม 2565

โครงการและกิจกรรม มูลนิธิหลวงตาน้อยได้สนับสนุน ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝายแตก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ แก่ผู้ป่วย ทางมูลนิธิหลวงตาน้อย ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้บริจาคสิ่งของ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย บันดาลให้ท่าน...
มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้เข้าร่วมงาน “ปิดศูนย์ฉีดวัคซีน” ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้เข้าร่วมงาน “ปิดศูนย์ฉีดวัคซีน” ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

โครงการและกิจกรรม วันที่ 07 ตุลาคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้เข้าร่วมงาน “ปิดศูนย์ฉีดวัคซีน” ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม โดยมีนายชิษณุพงศ์ ณ สงขลา ประธานมูลนิธิหลวงตาน้อย นางวิรัลยุพา ณ สงขลา...