วันที่ 27 ตุลาคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้สนับสนุน อุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับใช้ช่วยเหลือผู้ป่วย ให้กับมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่ภูเก็ต) เพื่อนำไปมอบให้แก่ โรงพยาบาลสาธารณสุขตำบล อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้สนับสนุน อุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับใช้ช่วยเหลือผู้ป่วย ให้กับมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่ภูเก็ต) เพื่อนำไปมอบให้แก่ โรงพยาบาลสาธารณสุขตำบล อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

โครงการและกิจกรรม วันที่ 27 ตุลาคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้สนับสนุน อุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับใช้ช่วยเหลือผู้ป่วย ให้กับมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่ภูเก็ต) เพื่อนำไปมอบให้แก่ โรงพยาบาลสาธารณสุขตำบล อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต...
วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มูลนิธิหลวงตาน้อย โดยมีเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ที่จัดขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล...
มูลนิธิหลวงตาน้อย มอบ ถุงยังชีพ 20 ชุด  ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

มูลนิธิหลวงตาน้อย มอบ ถุงยังชีพ 20 ชุด ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

โครงการและกิจกรรม วันที่ 18 ตุลาคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย โดยมี รศ.วิรัตน์ กางทอง กรรมการมูลนิธิหลวงตาน้อย เป็นตัวแทน นำส่งมอบ ถุงยังชีพ 20 ชุด ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ โดยมีนายธีรวัฒน์ นิราศโศก...
มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำสิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค เช่น มาม่า ปลากระป๋อง ขนม นม ข้าวสาร 300 กิโลกรัม แพมเพิสสำหรับผู้ใหญ่มามอบให้ เทศบาลตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำสิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค เช่น มาม่า ปลากระป๋อง ขนม นม ข้าวสาร 300 กิโลกรัม แพมเพิสสำหรับผู้ใหญ่มามอบให้ เทศบาลตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการและกิจกรรม วันที่ 18 ตุลาคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำสิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค เช่น มาม่า ปลากระป๋อง ขนม นม ข้าวสาร 300 กิโลกรัม แพมเพิสสำหรับผู้ใหญ่มามอบให้ เทศบาลตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์...
มูลนิธิหลวงตาน้อย โดยมี นางสาวพิมพ์ณดา ปิยะรัชต์กรณ์ รองประธานมูลนิธิหลวงตาน้อย เป็นตัวแทน นำส่งมอบ ถุงยังชีพ 20 ชุด พร้อมทั้งอุปกรณ์การแพทย์ อาทิเช่น เตียงผู้ป่วย วีลแชร์ เครื่องวัดความดัน ถังออกซิเจน

มูลนิธิหลวงตาน้อย โดยมี นางสาวพิมพ์ณดา ปิยะรัชต์กรณ์ รองประธานมูลนิธิหลวงตาน้อย เป็นตัวแทน นำส่งมอบ ถุงยังชีพ 20 ชุด พร้อมทั้งอุปกรณ์การแพทย์ อาทิเช่น เตียงผู้ป่วย วีลแชร์ เครื่องวัดความดัน ถังออกซิเจน

โครงการและกิจกรรม วันที่ 17 ตุลาคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย โดยมี นางสาวพิมพ์ณดา ปิยะรัชต์กรณ์ รองประธานมูลนิธิหลวงตาน้อย เป็นตัวแทน นำส่งมอบ ถุงยังชีพ 20 ชุด พร้อมทั้งอุปกรณ์การแพทย์ อาทิเช่น เตียงผู้ป่วย วีลแชร์ เครื่องวัดความดัน...