มูลนิธิหลวงตาน้อย พร้อมด้วยท่านประธานประเสริฐ อิ่มเอิบรัตน์ ประธานชมรมผู้สูงอายุทองอุไร และเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทน นำส่งมอบ วิทยุสื่อสาร (วอล์คกี้ทอล์คกี้), หมวกตำรวจ ให้กับสถานีตำรวจภูธร ลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์

มูลนิธิหลวงตาน้อย พร้อมด้วยท่านประธานประเสริฐ อิ่มเอิบรัตน์ ประธานชมรมผู้สูงอายุทองอุไร และเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทน นำส่งมอบ วิทยุสื่อสาร (วอล์คกี้ทอล์คกี้), หมวกตำรวจ ให้กับสถานีตำรวจภูธร ลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการและกิจกรรม วันที่ 22 กันยายน 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย นำโดยนายชิษณุพงศ์ ณ สงขลาประธานมูลนิธิหลวงตาน้อย ดร.วิรัลยุพา ณ สงขลา เหรัญญิกมูลนิธิหลวงตาน้อย พร้อมด้วยท่านประธานประเสริฐ อิ่มเอิบรัตน์ ประธานชมรมผู้สูงอายุทองอุไร...
มูลนิธิหลวงตาน้อย พร้อมด้วยท่านประธานประเสริฐ อิ่มเอิบรัตน์ ประธานชมรมผู้สูงอายุทองอุไร และเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทน นำส่งมอบ วิทยุสื่อสาร (วอล์คกี้ทอล์คกี้) ให้กับสถานีตำรวจภูธร สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

มูลนิธิหลวงตาน้อย พร้อมด้วยท่านประธานประเสริฐ อิ่มเอิบรัตน์ ประธานชมรมผู้สูงอายุทองอุไร และเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทน นำส่งมอบ วิทยุสื่อสาร (วอล์คกี้ทอล์คกี้) ให้กับสถานีตำรวจภูธร สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการและกิจกรรม วันที่ 22 กันยายน 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย นำโดยนายชิษณุพงศ์ ณ สงขลาประธานมูลนิธิหลวงตาน้อย ดร.วิรัลยุพา ณ สงขลา เหรัญญิกมูลนิธิหลวงตาน้อย พร้อมด้วยท่านประธานประเสริฐ อิ่มเอิบรัตน์ ประธานชมรมผู้สูงอายุทองอุไร...
มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้เข้าร่วมงาน “นครปฐม ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี” ในโครงการ จังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ วัดมงคลประชาราม จังหวัดนครปฐม

มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้เข้าร่วมงาน “นครปฐม ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี” ในโครงการ จังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ วัดมงคลประชาราม จังหวัดนครปฐม

โครงการและกิจกรรม วันที่ 14 กันยายน 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้เข้าร่วมงาน “นครปฐม ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี” ในโครงการ จังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ วัดมงคลประชาราม...