วันที่ 6 เมษายน 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำถุงยังชีพและแพมเพิร์ส ไปมอบให้กับ นายพายัพ ปิยะคง

วันที่ 6 เมษายน 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำถุงยังชีพและแพมเพิร์ส ไปมอบให้กับ นายพายัพ ปิยะคง

โครงการและกิจกรรม วันที่ 6 เมษายน 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำถุงยังชีพและแพมเพิร์ส ไปมอบให้กับ นายพายัพ ปิยะคง ที่ตำบลบ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยคุณสมบัติ ทองคำ กรรมการมูลนิธิฯเป็นผู้มอบ และมีคุณเสถียร ปิยะคง...