วันที่ 31 มีนาคม 2565มูลนิธิหลวงตาน้อยร่วมกับกลุ่มกาฬสินธุ์จิตอาสา 63 ได้สนับสนุนหมวกนิรภัยจำนวน 100 ใบ ให้กับสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ และมอบชุดพีพีอีจำนวน 30 ชุดและเล๊คค๊อบเวอร์จำนวน 30 ชุดให้กับโรงพยาบาลสนาม(รพ.สต.ฝายแตก) ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ บุญรักษาพระคุ้มครองสมาชิกมูลนิธิหลวงตาน้อยทุกท่านและกลุ่มกาฬสินธุ์จิตอาสา 63

วันที่ 31 มีนาคม 2565มูลนิธิหลวงตาน้อยร่วมกับกลุ่มกาฬสินธุ์จิตอาสา 63 ได้สนับสนุนหมวกนิรภัยจำนวน 100 ใบ ให้กับสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ และมอบชุดพีพีอีจำนวน 30 ชุดและเล๊คค๊อบเวอร์จำนวน 30 ชุดให้กับโรงพยาบาลสนาม(รพ.สต.ฝายแตก) ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ บุญรักษาพระคุ้มครองสมาชิกมูลนิธิหลวงตาน้อยทุกท่านและกลุ่มกาฬสินธุ์จิตอาสา 63

โครงการและกิจกรรม วันที่ 31 มีนาคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อยร่วมกับกลุ่มกาฬสินธุ์จิตอาสา 63 ได้สนับสนุนหมวกนิรภัยจำนวน 100 ใบ ให้กับสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำไปใช้ในโครงการ...
ที่ 31 มีนาคม 2565มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้สนับสนุน คอมพิวเตอร์ 2 ชุด ให้กับสถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑล

ที่ 31 มีนาคม 2565มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้สนับสนุน คอมพิวเตอร์ 2 ชุด ให้กับสถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑล

โครงการและกิจกรรม วันที่ 31 มีนาคม 2565มูลนิธิหลวงตาน้อย ศูนย์การเรียนรู้และการฝึกอาชีพ ได้สนับสนุน คอมพิวเตอร์ 2 ชุด ให้กับสถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ...
วันที่ 27 มีนาคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อยได้มอบ คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด ให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้านนิราวิลล์ เอกชัย โพธิ์แจ้

วันที่ 27 มีนาคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อยได้มอบ คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด ให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้านนิราวิลล์ เอกชัย โพธิ์แจ้

โครงการและกิจกรรม วันที่ 27 มีนาคม 2565มูลนิธิหลวงตาน้อย โดยศูนย์การเรียนรู้และฝึกอาชีพมูลนิธิหลวงตาต้อย ได้มอบ คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด ให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้านนิราวิลล์ เอกชัย โพธิ์แจ้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมส่วนรวมในชุมชน...
วันที่ 25 มีนาคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อยได้นำถุงยังชีพไปมอบให้กับ ด.ช.อัษฏาวุฒิ หนูมา ( วาร์ดี้)

วันที่ 25 มีนาคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อยได้นำถุงยังชีพไปมอบให้กับ ด.ช.อัษฏาวุฒิ หนูมา ( วาร์ดี้)

โครงการและกิจกรรม วันที่ 25 มีนาคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อยได้นำถุงยังชีพไปมอบให้กับ ด.ช.อัษฏาวุฒิ หนูมา ( วาร์ดี้) นักฟุตบอลเยาวชนหลวงตาน้อยFC ที่ป่วยเป็นไข้หัดเยอร์มันและหัดอีสุกอีใสทั่วทั้งตัว โดยมีนายสมบัติ ทองคำ...
วันที่ 23 มีนาคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อยได้มอบ รถเข็นวีลแชร์ และไม้เท้า ให้กับเทศบาลตำบลศาลายา

วันที่ 23 มีนาคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อยได้มอบ รถเข็นวีลแชร์ และไม้เท้า ให้กับเทศบาลตำบลศาลายา

โครงการและกิจกรรม วันที่ 23 มีนาคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อยได้มอบ รถเข็นวีลแชร์ และไม้เท้า ให้กับเทศบาลตำบลศาลายา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ ขอคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองให้ท่าน และครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ...