วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำข้าวกล่อง และขนมปังใส่ไส้ มอบให้กับ ศูนย์ฉีดวัดซีนมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำข้าวกล่อง และขนมปังใส่ไส้ มอบให้กับ ศูนย์ฉีดวัดซีนมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

โครงการและกิจกรรม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำข้าวกล่อง และขนมปังใส่ไส้ มอบให้กับ ศูนย์ฉีดวัดซีนมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม...
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิได้ส่งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ช่วยงาน ณ วัดสามพรานพุทโธภาวนา เนื่องในงานยกเสาเอกเสาโท สร้างซุ้มประตูเข้าวัดสามพราน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิได้ส่งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ช่วยงาน ณ วัดสามพรานพุทโธภาวนา เนื่องในงานยกเสาเอกเสาโท สร้างซุ้มประตูเข้าวัดสามพราน

โครงการและกิจกรรม วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิได้ส่งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ช่วยงาน ณ วัดสามพรานพุทโธภาวนา เนื่องในงานยกเสาเอก เสาโท สร้างซุ้มประตูเข้าวัดสามพราน มูลนิธิหลวงตาน้อยที่อยู่ : 172/30 หมู่ 5 คลองโยง ตำบลศาลายา...
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อยได้นำเตียงผู้ป่วย ถังอ๊อกซิเจน ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และข้าวสารอาหารแห้ง ไปมอบให้กับคุณฉวีวรรณ นามกูล

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อยได้นำเตียงผู้ป่วย ถังอ๊อกซิเจน ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และข้าวสารอาหารแห้ง ไปมอบให้กับคุณฉวีวรรณ นามกูล

โครงการและกิจกรรม วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อยได้นำเตียงผู้ป่วย ถังอ๊อกซิเจน ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และข้าวสารอาหารแห้ง ไปมอบให้กับคุณฉวีวรรณ นามกูล ที่ตำบลบ้านกล้วย อ.บ้านหมี จ.ลพบุรี ที่ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้...