วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้มอบ นมถั่วเหลืองแลคตาซอย โดยมีนายประเสริฐ อิ่มเอิบรัตน์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปไว้ใช้ในกิจกรรม และหวังว่าจะเกิดประโยชน์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้มอบ นมถั่วเหลืองแลคตาซอย โดยมีนายประเสริฐ อิ่มเอิบรัตน์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปไว้ใช้ในกิจกรรม และหวังว่าจะเกิดประโยชน์

โครงการและกิจกรรม วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้มอบ นมถั่วเหลืองแลคตาซอย โดยมีนายประเสริฐ อิ่มเอิบรัตน์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปไว้ใช้ในกิจกรรม และหวังว่าจะเกิดประโยชน์ ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ...