วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิได้ส่งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ช่วยงาน ณ วัดสามพรานพุทโธภาวนา เนื่องในงานยกเสาเอกเสาโท สร้างซุ้มประตูเข้าวัดสามพราน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิได้ส่งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ช่วยงาน ณ วัดสามพรานพุทโธภาวนา เนื่องในงานยกเสาเอกเสาโท สร้างซุ้มประตูเข้าวัดสามพราน

โครงการและกิจกรรม วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิได้ส่งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ช่วยงาน ณ วัดสามพรานพุทโธภาวนา เนื่องในงานยกเสาเอก เสาโท สร้างซุ้มประตูเข้าวัดสามพราน มูลนิธิหลวงตาน้อยที่อยู่ : 172/30 หมู่ 5 คลองโยง ตำบลศาลายา...