วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อยได้นำเตียงผู้ป่วย ถังอ๊อกซิเจน ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และข้าวสารอาหารแห้ง ไปมอบให้กับคุณฉวีวรรณ นามกูล

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อยได้นำเตียงผู้ป่วย ถังอ๊อกซิเจน ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และข้าวสารอาหารแห้ง ไปมอบให้กับคุณฉวีวรรณ นามกูล

โครงการและกิจกรรม วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อยได้นำเตียงผู้ป่วย ถังอ๊อกซิเจน ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และข้าวสารอาหารแห้ง ไปมอบให้กับคุณฉวีวรรณ นามกูล ที่ตำบลบ้านกล้วย อ.บ้านหมี จ.ลพบุรี ที่ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้...