วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้มอบ นมถั่วเหลืองแลคตาซอย โดยมีนายประเสริฐ อิ่มเอิบรัตน์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปไว้ใช้ในกิจกรรม และหวังว่าจะเกิดประโยชน์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้มอบ นมถั่วเหลืองแลคตาซอย โดยมีนายประเสริฐ อิ่มเอิบรัตน์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปไว้ใช้ในกิจกรรม และหวังว่าจะเกิดประโยชน์

โครงการและกิจกรรม วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้มอบ นมถั่วเหลืองแลคตาซอย โดยมีนายประเสริฐ อิ่มเอิบรัตน์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปไว้ใช้ในกิจกรรม และหวังว่าจะเกิดประโยชน์ ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ...
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้สนับสนุน เตียง ที่นอนยางพารา และของใช้ที่จำเป็น ให้กับศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครปฐม

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้สนับสนุน เตียง ที่นอนยางพารา และของใช้ที่จำเป็น ให้กับศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครปฐม

โครงการและกิจกรรม
เนื่องในโอกาสคล้ายวันมาฆบูชา วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่พระภิกษุจำนวน ๑,๒๕๐ รูป ซึ่งตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

เนื่องในโอกาสคล้ายวันมาฆบูชา วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่พระภิกษุจำนวน ๑,๒๕๐ รูป ซึ่งตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสคล้ายวันมาฆบูชา วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่พระภิกษุจำนวน ๑,๒๕๐ รูป ซึ่งตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ประธาน คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และเด็กในอุปการะมูลนิธิหลวงตาน้อย...
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565  นายชิษณุพงศ์-นางวิรัลยุพา ณ สงขลา ประธานมูลนิธิหลวงตาน้อย และเหรัญญิก ได้มอบจาน-ชาม จำนวน2ลังและปัจจัยจำนวน2,000บาทในงานอุปสมบทนาย วรัญชิต มูลนาค คณะเจ้าภาพ-ญาติมิตร

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายชิษณุพงศ์-นางวิรัลยุพา ณ สงขลา ประธานมูลนิธิหลวงตาน้อย และเหรัญญิก ได้มอบจาน-ชาม จำนวน2ลังและปัจจัยจำนวน2,000บาทในงานอุปสมบทนาย วรัญชิต มูลนาค คณะเจ้าภาพ-ญาติมิตร

โครงการและกิจกรรม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายชิษณุพงศ์-นางวิรัลยุพา ณ สงขลา ประธานมูลนิธิหลวงตาน้อย และเหรัญญิก ได้มอบจาน-ชาม จำนวน2ลังและปัจจัยจำนวน2,000บาทในงานอุปสมบทนาย วรัญชิต มูลนาค คณะเจ้าภาพ-ญาติมิตร...