22 มกราคม 2565 หลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฑโฒ เดินแสวงบุญด้วยเท้าเปล่า จากจังหวัดภูเก็ต ปลายทางอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ได้มีเมตตามอบน้ำดื่มที่ญาติโยมมีจิตศรัทธาถวาย ให้กับวัดเชียงสาสระบัว ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โดยการประสานงานจากนายจรัล จินดาพล ร่วมกับมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล 45 จังหวัดภูเก็ต และมูลนิธิหลวงตาน้อย จังหวัดนครปฐม โดยนายชิษณุพงศ์และนางวิรัลยุพา  ณ สงขลา พร้อมคณะสมาชิก ร่วมอนุโมทนา สาธุ ค่ะ

22 มกราคม 2565 หลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฑโฒ เดินแสวงบุญด้วยเท้าเปล่า จากจังหวัดภูเก็ต ปลายทางอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ได้มีเมตตามอบน้ำดื่มที่ญาติโยมมีจิตศรัทธาถวาย ให้กับวัดเชียงสาสระบัว ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โดยการประสานงานจากนายจรัล จินดาพล ร่วมกับมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล 45 จังหวัดภูเก็ต และมูลนิธิหลวงตาน้อย จังหวัดนครปฐม โดยนายชิษณุพงศ์และนางวิรัลยุพา ณ สงขลา พร้อมคณะสมาชิก ร่วมอนุโมทนา สาธุ ค่ะ

โครงการและกิจกรรม
19 มกราคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำน้ำดื่มมามอบให้กับ ศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรม และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมต่อไป อนุโมทนาสาธุด้วยค่ะ

19 มกราคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำน้ำดื่มมามอบให้กับ ศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรม และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมต่อไป อนุโมทนาสาธุด้วยค่ะ

โครงการและกิจกรรม 19 มกราคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำน้ำดื่มมามอบให้กับ ศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรม และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมต่อไป...
18 มกราคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อยขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าจำนวน14รูป และสามเณรจำนวน2รูป จากโครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พศ.2564-2565 จังหวัดประจวบคีรีขัน – จังหวัดนครปฐม ที่ได้เดินทางมาโปรดญาติโยมที่มูลนิธิฯหลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจจาริกธุดงค์แล้วโดยการประสานงานจาก คุณจรัล จินดาพล ทีมงานมูลนิธิพระมิ่งมงคลศรัทธา 45    มูลนิธิหลวงตาน้อยขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

18 มกราคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อยขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าจำนวน14รูป และสามเณรจำนวน2รูป จากโครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พศ.2564-2565 จังหวัดประจวบคีรีขัน – จังหวัดนครปฐม ที่ได้เดินทางมาโปรดญาติโยมที่มูลนิธิฯหลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจจาริกธุดงค์แล้วโดยการประสานงานจาก คุณจรัล จินดาพล ทีมงานมูลนิธิพระมิ่งมงคลศรัทธา 45 มูลนิธิหลวงตาน้อยขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
“เพราะโอกาสมีค่า สำหรับใครหลายๆคน” มูลนิธิหลวงตาน้อย เพื่อเด็กกำพร้า คนพิการ ผู้ที่คิดยาเสพติด และผู้ด้อยโอกาส ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของ มูลนิธิหลวงตาน้อย บ้าน k PLUS Shop ธนาคารกสิกรไทย มูลนิธิหลวงตาน้อย #มูลนิธิ #โอกาส #ความหวัง มูลนิธิหลวงตาน้อย เพื่อคนพิการ เด็กกำพร้า และผู้ด้อยโอกาส โทร.086-3494848 081-2682146 , 034-100244 เวลา 9:00 – 17:00 น. หยุดทำการทุกวันพฤหัส

“เพราะโอกาสมีค่า สำหรับใครหลายๆคน” มูลนิธิหลวงตาน้อย เพื่อเด็กกำพร้า คนพิการ ผู้ที่คิดยาเสพติด และผู้ด้อยโอกาส ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของ มูลนิธิหลวงตาน้อย บ้าน k PLUS Shop ธนาคารกสิกรไทย มูลนิธิหลวงตาน้อย #มูลนิธิ #โอกาส #ความหวัง มูลนิธิหลวงตาน้อย เพื่อคนพิการ เด็กกำพร้า และผู้ด้อยโอกาส โทร.086-3494848 081-2682146 , 034-100244 เวลา 9:00 – 17:00 น. หยุดทำการทุกวันพฤหัส

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 306386 306387 306388 306389 306390 306391 “เพราะโอกาสมีค่า สำหรับใครหลายๆคน” มูลนิธิหลวงตาน้อย เพื่อเด็กกำพร้า คนพิการ ผู้ที่คิดยาเสพติด และผู้ด้อยโอกาส ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของ มูลนิธิหลวงตาน้อย บ้าน k PLUS Shop...
วันที่ 6 มกราคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำ อุปกรณ์การเรียน,ขนม,นม,ตุ๊กตา และอื่นๆ ไปมอบให้ โรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์ ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

วันที่ 6 มกราคม 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำ อุปกรณ์การเรียน,ขนม,นม,ตุ๊กตา และอื่นๆ ไปมอบให้ โรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์ ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

โครงการและกิจกรรม 271182724_3024254367839571_5325375801103510465_n 271544538_3024254424506232_3561362859446074803_n (1) 271484281_3024254371172904_2537321858356355669_n                                                                    ...