วันนี้19พ.ย.64 มูลนิธิหลวงตาน้อยร่วมกับกลุ่มกาฬสินธุ์จิตอาสา มอบสิ่งของและถุงยังชีพ..อุปกรณ์การกีฬาให้กับบุคลากรทางการศึกษาและเด็กเล็ก ทีรศูนย์เด็กเล็กบ้านโนนแพงและบ้านวังยูง ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

วันนี้19พ.ย.64 มูลนิธิหลวงตาน้อยร่วมกับกลุ่มกาฬสินธุ์จิตอาสา มอบสิ่งของและถุงยังชีพ..อุปกรณ์การกีฬาให้กับบุคลากรทางการศึกษาและเด็กเล็ก ทีรศูนย์เด็กเล็กบ้านโนนแพงและบ้านวังยูง ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

โครงการและกิจกรรม วันนี้19พ.ย.64 มูลนิธิหลวงตาน้อยร่วมกับกลุ่มกาฬสินธุ์จิตอาสา มอบสิ่งของและถุงยังชีพ..อุปกรณ์การกีฬาให้กับบุคลากรทางการศึกษาและเด็กเล็ก ทีรศูนย์เด็กเล็กบ้านโนนแพงและบ้านวังยูง ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์...
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้รับมอบถุงยังชีพจากนางสาวณปภัช  วิบูลมงคลชัย มูลนิธิได้เป็นสะพานบุญ นำไปมอบ”ใส่ตู้พุทธมณฑลปันสุข” อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้รับมอบถุงยังชีพจากนางสาวณปภัช วิบูลมงคลชัย มูลนิธิได้เป็นสะพานบุญ นำไปมอบ”ใส่ตู้พุทธมณฑลปันสุข” อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

โครงการและกิจกรรม
วันที่ 04 พฤศจิกายน 2564 นำเตียงรถวีลแชร์และถุงยังชีพไปมอบให้กับคุณยายประเทือง     สุขโตที่ประสบภัยน้ำท่วมและป่วยติดเตียงที่อำเภอบ้านหมี่ จ.ลพบุรี

วันที่ 04 พฤศจิกายน 2564 นำเตียงรถวีลแชร์และถุงยังชีพไปมอบให้กับคุณยายประเทือง สุขโตที่ประสบภัยน้ำท่วมและป่วยติดเตียงที่อำเภอบ้านหมี่ จ.ลพบุรี

โครงการและกิจกรรม วันที่ 04 พฤศจิกายน 2564 มูลนิธิหลวงตาน้อยนำโดยนายสมบัติ ทองคำ กรรมการมูลนิธิหลวงตาน้อย พร้อมด้วยเยาวชนจิตอาสาของมูลนิธิฯ ได้นำเตียงรถวีลแชร์ และถุงยังชีพ ไปมอบให้กับคุณยายประเทือง...
วันที่ 3 พฤษจิกายน พศ.2564 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้รับการประสานงานโดย คุณเค ภัทรพล แก้วสกุลนี ดารานักแสดงช่อง7สี นำถุงยังชีพ ไปมอบให้ผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม กลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ หมู่ที่4 อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 3 พฤษจิกายน พศ.2564 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้รับการประสานงานโดย คุณเค ภัทรพล แก้วสกุลนี ดารานักแสดงช่อง7สี นำถุงยังชีพ ไปมอบให้ผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม กลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ หมู่ที่4 อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

โครงการและกิจกรรม 3 พฤษจิกายน พศ.2564 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้รับการประสานงานโดย คุณเค ภัทรพล แก้วสกุลนี ดารานักแสดงช่อง7สี นำถุงยังชีพ ไปมอบให้ผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม กลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ หมู่ที่4 อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มูลนิธิฯ...
วันที่  3 พฤษจิกายน พศ.2564 มูลนิธิหลวงตาน้อย ร่วมกับ คุณเค ภัทรพล แก้วสกุลนี ดารานักแสดงช่อง7สี นำถุงยังชีพ ไปมอบให้ผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา วัดเจดีย์ทอง ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 3 พฤษจิกายน พศ.2564 มูลนิธิหลวงตาน้อย ร่วมกับ คุณเค ภัทรพล แก้วสกุลนี ดารานักแสดงช่อง7สี นำถุงยังชีพ ไปมอบให้ผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา วัดเจดีย์ทอง ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

โครงการและกิจกรรม 3 พฤษจิกายน พศ.2564 มูลนิธิหลวงตาน้อย ร่วมกับ คุณเค ภัทรพล แก้วสกุลนี ดารานักแสดงช่อง7สี นำถุงยังชีพ ไปมอบให้ผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา วัดเจดีย์ทอง ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี...