วันที่ 22 กันยายน 2564 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำ ชุด PPE เสื้อกั๊กจราจร และสิ่งของ มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ สถานีตำรวจภูธรกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 22 กันยายน 2564 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำ ชุด PPE เสื้อกั๊กจราจร และสิ่งของ มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ สถานีตำรวจภูธรกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

โครงการและกิจกรรม วันที่ 22 กันยายน 2564มูลนิธิหลวงตาน้อย โดยมี นายชิษณุพงศ์ ณ สงขลา ประธานมูลนิธิหลวงตาน้อย นางวิรัลยุพา ณ สงขลา เหรัญญิกมูลนิธิหลวงตาน้อย พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำ ชุด PPE เสื้อกั๊กจราจร และสิ่งของ...