28 เมษายน 2564 บริจาคสิ่งของ สภ.นาคู จ.กาฬสินธ์

28 เมษายน 2564 บริจาคสิ่งของ สภ.นาคู จ.กาฬสินธ์

โครงการและกิจกรรม 28 เมษายน 2564 มูลนิธิหลวงตาน้อย ร่วมกับกลุ่มกาฬสินธ์ุ จิตอาสา 63 ได้นำสิ่งของที่ท่านผู้ใจบุญที่เขตกรุงเทพ ปริมณฑล บริษัท ห้างร้าน ทั้งที่นำมามอบแก่มูลนิธิ ที่ทางมูลนิธิได้คัดสรรไว้...
วันที่ 2 เมษายน 2564 นายชิษณุพงศ์ ณ สงขลา ประธานมูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำ เครื่องดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในช่วง 7 วันอันตราย

วันที่ 2 เมษายน 2564 นายชิษณุพงศ์ ณ สงขลา ประธานมูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำ เครื่องดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในช่วง 7 วันอันตราย

โครงการและกิจกรรม วันที่ 2 เมษายน 2564 นายชิษณุพงศ์ ณ สงขลา ประธานมูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำ เครื่องดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในช่วง 7 วันอันตราย...