วันที่ 25 สิงหาคม 2563 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพเครื่อข่ายองค์การสวัสดิการสังคมเพื่อเป็นกลไกในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ณ แพศาลายา

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพเครื่อข่ายองค์การสวัสดิการสังคมเพื่อเป็นกลไกในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ณ แพศาลายา

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพ ณ แพศาลายา_200827 โครงการพัฒนาศักยภาพ ณ แพศาลายา_200827_0 โครงการพัฒนาศักยภาพ ณ แพศาลายา_200827_1 โครงการพัฒนาศักยภาพ ณ แพศาลายา_200827_2 โครงการพัฒนาศักยภาพ ณ แพศาลายา_200827_3 โครงการพัฒนาศักยภาพ...
วันที่ 20 สิงหาคม 2563 มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กมูลนิธิหลวงตาน้อย

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กมูลนิธิหลวงตาน้อย

โครงการและกิจกรรม มูลนิธิหลวงตาน้อยแจกทุนการศึกษา_200827_2 มูลนิธิหลวงตาน้อยแจกทุนการศึกษา_200827_3 มูลนิธิหลวงตาน้อยแจกทุนการศึกษา_200827_4 มูลนิธิหลวงตาน้อยแจกทุนการศึกษา_200827_5 มูลนิธิหลวงตาน้อยแจกทุนการศึกษา_200827_6...
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 มอบพัดลม และสิ่งของ ให้แก่โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 มอบพัดลม และสิ่งของ ให้แก่โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โครงการและกิจกรรม บริจาคสิ่งของ ร_0.ร.บ้านหอมเกร็ด_200827 บริจาคสิ่งของ ร_1.ร.บ้านหอมเกร็ด_200827 บริจาคสิ่งของ ร_4.ร.บ้านหอมเกร็ด_200827 บริจาคสิ่งของ ร_7.ร.บ้านหอมเกร็ด_200827 บริจาคสิ่งของ...