19 มกราคม 2565
มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำน้ำดื่มมามอบให้กับ ศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรม และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมต่อไป อนุโมทนาสาธุด้วยค่ะ