14ก.ค.65(วันเขัาพรรษา)เป็นตัวแทนประธานมูลนิธิหลวงตาน้อยและกลุ่มกาฬสินธุ์จิตอาสา 63ได้นำถุงยังชีพมอบให้กับผู้สูงอายุและเด็กในเขตเทศบาลบ้านผือ(บ้านถ่อน)ที่วัดลุมพลีวัลย์ ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ขอให้บุญรักษาและให้สมาชิกมูลนิธหลวงตาน้อยและสมาชิกกลุ่มกาฬสินธุ์จิตอาสา63 มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง(รับทราบ)