วันที่ 6 มกราคม 2565
มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำ อุปกรณ์การเรียน,ขนม,นม,ตุ๊กตา และอื่นๆ ไปมอบให้ โรงเรียนบ้านคลองโยง ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานบุญครั้งนี้  ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ช่วยดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัว จงมีแต่ความสุข ความเจริญ ธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรือง     ตลอดการนานเทอญ อนุโมทนา สาธุ