วันที่ 6 มกราคม
มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำ อุปกรณ์การเรียน,ขนม,นม,ตุ๊กตา และอื่นๆ    ไปมอบให้ โรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์ ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานบุญ
ครั้งนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ช่วยดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัว จงมีแต่ความสุข ความเจริญ ธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรือง ตลอดกาลนานเทอญ  อนุโมทนา สาธุ